Gemeente Amsterdam

Frascati is opgenomen in de Amsterdam Bis 2021-2024 als onderdeel van de gemeentelijke subsidiëring van kunst- en cultuur. Het gemeentebestuur zet zich er in deze nieuwe Kunstenplanperiode samen met de sector voor in om door verbreding en verdieping van het aanbod van kunst en cultuur Amsterdam tot een sterke, open en inclusieve cultuurstad te maken. 

Kunstenplan 

De instellingen die in de periode 2021-2024 een Kunstenplansubsidie ontvangen van de gemeente maken onderdeel uit van de Amsterdam Bis (Amsterdamse Basisinfrastructuur). Met dit Kunstenplan zet Gemeente Amsterdam zich in voor:

• groei van kunst en cultuur in de wijken en meer aandacht voor makers;
• meer ruimte voor experiment, innovatie en de nachtcultuur;
• verbreding van cultuureducatie, talentontwikkeling en participatie;
• en versterking van internationale kunst en cultuur

Frascati in de Amsterdam Bis 2021-2024

"Met ruim dertig eigen producties per jaar levert Frascati een aanzienlijke bijdrage aan talentontwikkeling." 

Uit het Kunstraad Advies blijkt dat Gemeente Amsterdam Frascati ondersteunt op basis van artistiek belang, belang voor de stad, diversiteit en inclusie en uitvoerbaarheid van de gemaakte plannen: 'Frascati is een grootstedelijk platform dat artistieke innovatie verbindt aan maatschappelijke impact op de stad Amsterdam. Met De (on)vertelde stad heeft Frascati een programmalijn opgezet waarbij het zich richt op de ontwikkeling van theater in co-creatie met maatschappelijke instellingen, zoals woningcorporaties of psychiatrische instellingen. In Nieuw-West opende Frascati  Theater van Deyssel. (...) De theatermakers die zich via Frascati konden ontwikkelen, stromen door naar BIS-gezelschappen en trekken de aandacht met hun geëngageerde voorstellingen. Meestal zijn ze ook onderzoeker, journalist en co-creatiemaker.'

"De programmering van Frascati biedt een variëteit aan verhalen, verteld vanuit verschillende culturele en maatschappelijke perspectieven."

Lees hier het hele Kunstraad Advies aan Frascati.

Website Gemeente Amsterdam