© Yorinde Yulan

VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt culturele organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan, mag en wil meedoen aan kunst en cultuur. Hierbij ondersteunt het fonds onder andere werk van een nieuwe generatie podiumkunstenaars, die de dialoog met hun publiek als onlosmakelijk onderdeel zien van de artistieke werking.

Gesteunde producties in 2022

In de loop der jaren ondersteunde VSB meerdere Frascati-producties. In 2022 zijn dit de voorstellingen BIMS en SIXTH van Priscilla Vaudelle en Naomi Steijger's 99 Dromen.

Over VSBFonds

VSBfonds bestaat sinds 1990 en is een van de grootste particuliere vermogensfondsen in Nederland. Het fonds ondersteunt projecten en initiatieven die actief burgerschap versterken, in de vorm van geld, praktische kennis en netwerken.

Website VSBFonds