©Bas de Brouwer

Frascati Producties: Informatie voor makers

Frascati is een meerstemmig makershuis. Onze kerntaken zijn de ontwikkeling en presentatie van vooruitstrevende, onafhankelijke podiumkunst en -kunstenaars en het zorgen voor verbinding; tussen kunstenaars en publiek, tussen makers onderling en tussen theater en de samenleving. Met artistieke groei en innovatie als leidraad zijn we de eigenzinnige aanjager van vernieuwende, kleinschalige, geëngageerde podiumkunsten en geven we duurzaam een plek aan nog ongekende stemmen.

Kunstenaars zijn op verschillende manieren verbonden aan Frascati. Vanuit ons productiehuis, Frascati Producties, wordt een pluriforme groep makers langlopend en stevig begeleid. Daarnaast kunnen kunstenaars binnen het huis een residentie of onderzoek doen, zoals Beginnings of Under Construction, of werken aan een co-creatie. Ten slotte is er een groep makers gelieerd aan Het Verbond. Bij hen staat zelforganisatie voorop.

Kunstenaars binnen Frascati Producties zijn getalenteerde jonge makers die het Nederlandse podiumkunstenveld verrijken. Ze breken eigenzinnig de disciplines open, ze verhouden zich op een indringende manier tot de tijd waarin we leven en ze hebben het in zich om een bloeiende carrière in de podiumkunsten op te bouwen. Aan ons de taak hen vervolgens te introduceren bij het publiek zodat zij zich zelfstandig kunnen positioneren in het (internationale) theaterlandschap.

Er is niet één smaak Frascati-maker. Er wordt werk gemaakt in een grote diversiteit aan vormen: voor de zaal of op locatie, in co-creatie of community art-projecten, als podcast of in een galerie. Frascati doet recht aan de open blik van jonge makers op hun vakgebied. Wat onze makers bindt, is hun grootstedelijke en geëngageerde visie op de samenleving. Hun werk is authentiek, maatschappelijk, tegendraads, regelmatig documentair georiënteerd, maar altijd nieuw en vrij in vorm.

Trajecten en begeleiding

Met de makers ontwerpen we een traject op maat, waarbij we alle onderdelen van het huis kunnen inzetten. Binnen de ontwikkelfunctie is plek voor meerdere makers en staat het proces van leren en ervaren van de kunstenaar centraal. De maker wordt zowel op artistiek, zakelijk als productioneel vlak begeleid. We ondersteunen een kunstenaar in het maken van voorstellingen, maar maken ook graag ruimte voor diens behoefte aan onderzoek, verdieping, gesprekken en co-curatie. De voorstellingen worden gepresenteerd in de verschillende zalen van Frascati, afhankelijk van wat het werk vereist en het stadium van de maker binnen diens ontwikkeling.

Instroom

Een belangrijke bron voor onze selectie is ons netwerk, zowel in de stad als landelijk en internationaal: onze contacten met festivals, andere theaterhuizen en ontwikkelplekken. Naast de goede banden met verschillende kunstvakopleidingen, nemen we ook autodidacte makers mee.

Een samenwerking begint meestal met het zien van één of meerdere voorstellingen van een maker en een inhoudelijk gesprek over diens praktijk. Als je denkt dat jouw signatuur binnen Frascati Producties past, stuur dan een uitnodiging en/of een samenwerkingsvoorstel met videomateriaal van eerder werk naar onderstaand adres: artistiek@frascatitheater.nl

Door de hoeveelheid aanmeldingen die we ontvangen zijn we helaas niet in staat om op alle vragen inhoudelijk te reageren.