Frascati Producties makers zijn over het algemeen afkomstig van de kunstvakopleidingen. Maar er is ook oog voor talent dat via alternatieve trajecten ontwikkeld. De artistieke potentie en ambitie is uiteindelijk bepalend voor een selectie. Einddoel van onze samenwerking met een maker is altijd de doorstroom naar het professionele veld en dat blijkt soms niet voor iedereen weggelegd.

Ontwikkelingstraject
Met de makers waarmee we werken ontwerpen we een traject op maat, waarbij alle onderdelen van het huis kunnen worden ingezet. Binnen de ontwikkelfunctie is plek voor meerdere makers en staat het proces van leren en ervaren van de kunstenaar centraal. Toptalent ontwikkelt zich door te doen. Ondanks het belang van onderzoek en verdieping ligt de nadruk van onze praktijk op het maken van voorstellingen. In de eerste fase werken makers in de (relatieve) luwte van locatie Frascati 4.
 
Makers krijgen tijd en ruimte om een uitgesproken artistieke signatuur te ontwikkelen en een professionele praktijk op te bouwen. Aan ons de taak om hen vervolgens te introduceren bij het publiek zodat zij zich zelfstandig kunnen positioneren in het (internationale) theaterlandschap. In de vervolgfase staat dan ook de succesvolle introductie bij het publiek en een zelfstandig positionering in het (internationale) theaterlandschap centraal. De voorstellingen worden gepresenteerd in Frascati in de Nes. Binnen de productiefunctie werken we met gevorderde theaterkunstenaars, afkomstig uit het eigen huis of andere plaatsen in Nederland en het buitenland.

Begeleiding
Het begeleiden beslaat het gehele productieproces: conceptontwikkeling, productie, techniek, financiën en marketing. Naast doorlopende coaching door de artistiek directeur en dramaturg wordt de begeleiding per project ingevuld. Daarbij maken we intensief gebruik van het reservoir aan kennis en ervaring dat bij de (internationale) bespelers van ons huis aanwezig is.
 
Juist de organische verbinding van het Frascati Producties en de Frascati podia (met jaarlijks 45.000 bezoekers) biedt ons de gelegenheid om met kunstenaars actief na te denken over de functie van theater in het publieke domein; de relatie tussen kunst en werkelijkheid, het werk en de toeschouwers. En hoewel de resultaten van onderzoeksprojecten niet noodzakelijk tot voorstellingen moeten leiden, wordt er altijd naar een adequate vorm van openbaarheid gezocht zodat het werk een concrete bijdrage levert aan het professionele debat.

Aanmelding
Voorstellen worden altijd serieus genomen en door het artistieke team van Frascati besproken. Als je denkt dat jouw productievoorstel binnen Frascati Producties past, stuur dan het projectvoorstel, samen met een cv en mogelijk videomateriaal van eerder werk naar onderstaand adres:
 
Frascati Producties
t.a.v. Mark Timmer
Nes 63
1012 KD Amsterdam
 
Je kunt ook contact opnemen via telefoon: 020 751 64 00