© Yorinde Yulan

Onze missie

Frascati is een toonaangevend theater en productiehuis in het hart van Amsterdam waar theater maken, vertonen en verbinden onlosmakelijk met elkaar zijn verweven. Frascati is een ontmoetingsplek voor liefhebbers, makers, denkers en vernieuwers en beschikt over vier zalen in de Nes waar jaarlijks meer dan 500 (inter)nationale voorstellingen te zien zijn.

Ons productiehuis geeft alle ruimte aan jonge, getalenteerde makers in hun ontwikkeling tot zelfstandige podiumkunstenaars. Frascati-makers zijn niet onder één noemer te vangen; ze werken multidisciplinair, vaak internationaal, zoeken cross-overs, zijn volstrekt eigenzinnig en bevragen de wereld. Jaarlijks realiseren we als grootste productiehuis van Nederland circa dertig (co)producties.

Frascati gaat uit van de kunst en de kunstenaar, én stelt de grootstedelijke dynamiek in huis centraal. Zowel binnen het productiehuis als bij het presenteren én in de contextprogrammering gaan we expliciet op zoek naar maatschappelijke thema’s en leggen we verbanden tussen theater en de wereld. Hierbij zijn de vier stedelijke ankerpunten: de stad als podium (locatietheater), de stad als co-creator (een tafel van maatschappelijke partners), stedelijke diversiteit (met vier Amsterdamse partners) en de internationale stad (o.a. via performatieve dans).

De twee kernpunten in onze artistieke missie zijn:

  • Frascati als grootstedelijk productiehuis
    We bouwen verder aan een pluriform, (inter-)nationaal productiehuis met stevige verankering in en verantwoordelijkheid voor de grootstedelijke omgeving. We staan voor de kunstenaars van morgen: multidisciplinair –vrij van vorm-, eigenzinnig en opiniërend. De vier stedelijke ankerpunten van maatschappelijke en artistieke partners spelen in het productiehuis een belangrijke rol.
  • Frascati als publiek kunstenhuis van de stad
    Frascati toont het meest toonaangevende en eigentijds (internationaal) werk voor een divers publiek. We zoeken de confrontatie met de stad als graadmeter van de samenleving.