© Yorinde Yulan

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meerjarige rijkssubsidie voor Frascati Producties 2021 - 2024.

In juni 2020 kwam het bericht naar buiten dat ons productiehuis, ondanks positief advie van de Raad voor Cultuurs, geen onderdeel zou gaan uitmaken van de BIS 2021-2024. Na o.a. een verweer en de campagne #redfrascatiproducties maakte het ministerie van OCW op 8 december bekend tóch een meerjarige rijkssubsidie toe te kennen aan Frascati Producties.

De minister heeft bij de behandeling van de begroting alsnog de financiële middelen gevonden om het plan van Frascati & PLAN Brabant (met een jaarlijks bedrag van 5 ton - naar rato te verdelen) te ondersteunen. Dit betekent dat Frascati jaarlijks 3,5 ton ontvangt voor haar talentontwikkelingsfunctie. Daarmee kunnen we de komende jaren een vaste waarde blijven voor jonge makers.

Lees hier meer over de tot standkoming van de rijkssubsidie.

Website Ministerie van OCW