Dries Verhoeven: Painkiller Dispencer

Naar aanleiding van de dispensers die in distributiecentra van Amazon hangen, met gratis pijnstillers voor medewerkers, creëerde Dries Verhoeven Painkiller dispenser (2024). Tijdens WORK WORK WORK hangt de dispenser, een 'objet trouvé', naast de kassa in Frascati. Verhoeven maakte zowel Painkiller dispenser als Burger speciaal voor WORK WORK WORK. 

Over de maker

Dries Verhoeven (1976) is een theatermaker en beeldend kunstenaar. In 2020 werd hij benoemd tot lid van de Akademie van Kunsten.

Hij maakt installaties, performances en happenings in musea, op locatie en in de openbare ruimte van een stad. Op de grens tussen performance- en installatiekunst zet hij de verhoudingen tussen toeschouwers, performers, alledaagse werkelijkheid en kunst op scherp. In zijn werk wordt de toeschouwer direct betrokken bij het werk of krijgt de mogelijkheid om zijn eigen ervaring te sturen.

Dries Verhoeven markeert aspecten van de sociaal maatschappelijke realiteit waarin we leven. Het gaat hem niet om het overdragen van een stelling ten opzichte van die realiteit, maar veel meer om het activeren van het denken van de kijker, de aansporing tot kritische reflectie. Hij hoopt twijfel te zaaien over de dominante systemen die ons leven en denken ongemerkt bepalen. Onder andere het huidige crisis-denken en de invloed van digitale media op intermenselijke verhoudingen vormden de laatste jaren de aanleiding voor een werk.

WORK WORK WORK

Tijdens WORK WORK WORK opent Frascati vier dagen lang haar deuren als museum voor performancekunst. Elke dag is het gebouw acht uur, een werkdag, geopend. Dries Verhoeven co-cureert het programma met eigen werk en dat van anderen tot een groot aantal performances, beeldende kunst- en videowerken over de relatie tussen werkgever, werknemer en (kunst)consument. Gezamenlijk onderzoeken de kunstenaars de politiek van het werkende lichaam anno nu en in de toekomst.

Bekijk hier de andere werken van WORK WORK WORK