© Anna van Kooij

Hulp

Anoek Nuyens / Frascati Producties
Journalistiek theater op reis langs maatschappelijke organisaties

Hulp is een mobiele journalistieke theatervoorstelling over de bijzondere erfenis die Anoek Nuyens kreeg van haar oudtante, en die haar dwingt na te denken over de zin van medemenselijkheid in een tijd waar het individu boven alles gaat.

Anoek Nuyens (Nederland, 1984) maakt sociaal bewogen, documentair theater. Ze gaat gesprekken aan die zich uitstrekken over verschillende maatschappelijke domeinen en podia: van politiek tot wetenschap, van feit tot fictie, van theater tot krant en internet.

HULP ON TOUR

Vijftig jaar lang bestuurde de oudtante van Anoek Nuyens de stichting Auxilium (Latijn voor hulp). Sinds de oprichting in de jaren zestig, ondersteunt de stichting diverse medische projecten in Afrika. Nu oudtante te oud is geworden, erft Anoek de stichting, en krijgt daarmee de verantwoordelijkheid over de besteding van een half miljoen euro op jaarbasis. Wat te doen met deze erfenis? Welke koers is de juiste? 

Met deze reizende voorstelling gaat Anoek op bezoek bij organisaties die rechtstreeks met dit thema te maken hebben: NGO's, politieke partijen, maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, kerkelijke gemeenschappen en goede doelen. Het doel: van gedachten wisselen over de vragen die de voorstelling oproept, zowel met elkaar als met Anoek Nuyens, die tegelijkertijd ook collega is. Kunnen we als maatschappelijk middenveld een antwoord geven dat verder strekt dan de stroom kritiek die de afgelopen jaren, van zowel binnen als buiten, op de sector is afgekomen? Zijn we in staat een (politiek of utopisch) statement te formuleren, over het grotere verhaal van medemenselijkheid in de 21ste eeuw?  

De voorstelling duurt een uur en aansluitend vindt er een gesprek plaats onder leiding van moderator Michiel Bakker. De voorstelling kan gespeeld worden in een vergaderzaal, lobby, kantine of andere ruimte voor 25-50 mensen. Een ideale en originele gelegenheid om geïnspireerd met elkaar in gesprek te gaan, ter invulling van bijvoorbeeld een overleg, heidag, conferentie, jubileum of college.

Ter voorbereiding wordt met Anoek Nuyens overlegd om de voorstelling en het gesprek achteraf zo goed mogelijk toe te spitsen op de thema's die binnen uw organisatie spelen. In overleg wordt bekeken welke vergoeding uw organisatie kan geven, gemeten naar draagkracht.

In de pers

“Haar verhaal is interessant en actueel, en Nuyens is rasverteller: aanstekelijk, intelligent en op haar gemak.(…) Nuyens is een betrokken theatermaker die haar zoektocht naar medemenselijkheid in een helder verhaal heeft weten te gieten en bovendien haar publiek niet van zijn verantwoordelijkheden kwijt. Ze maakte een even prettige als verontrustende voorstelling, die schrijnend duidelijk maakt dat soms elke keuze de verkeerde is. En wat moet je dan?” Het Parool, 18 mei 2015

“Het grote verhaal van de Ontwikkelingshulp op microniveau. Als toneel de kunst is om de tijd even stil te zetten, een helder probleem bij een kleine verzameling mensen neer te leggen, en op die manier hun hersens een uurtje te laten knersen, dan is de voorstelling Hulp goed toneel. Over de vraag: wat is dat eigenlijk precies, helpen? “ De Theaterkrant, 15 mei 2015

van & door Anoek Nuyens gesprek Michiel Bakker eindregie Marjolijn van Heemstra vormgeving Wikke van Houwelingen en Marloes van der Hoek dramaturgie Liet Lenshoek & Berthe Spoelstra film en foto Michiel Cotterink muziek Jet van Helbergen & BoeleWeemhoff lichtontwerp Ramses van den Hurk & Hans Westendorp scènefotografie Anna van Kooij project coördinatie Luc de Groen & Gerjan Schreuder verkoop Maaike Cotterink producent Frascati Producties, mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact