© Yorinde Yulan

Missie

Frascati gaat uit van de kunst en de kunstenaar, én stelt de grootstedelijke dynamiek in huis centraal. Zowel binnen het productiehuis als bij het presenteren én in de contextprogrammering gaan we expliciet op zoek naar maatschappelijke thema’s en leggen we verbanden tussen theater en de wereld. Hierbij zijn de vier stedelijke ankerpunten: de stad als podium (locatietheater), de stad als co-creator (een tafel van maatschappelijke partners), stedelijke diversiteit (met vier Amsterdamse partners) en de internationale stad (o.a. via performatieve dans).

De twee kernpunten in onze artistieke missie zijn:

Frascati als grootstedelijk productiehuis
We bouwen verder aan een pluriform, (inter-)nationaal productiehuis met stevige verankering in en verantwoordelijkheid voor de grootstedelijke omgeving. We staan voor de kunstenaars van morgen: multidisciplinair –vrij van vorm-, eigenzinnig en opiniërend. De vier stedelijke ankerpunten van maatschappelijke en artistieke partners spelen in het productiehuis een belangrijke rol.

Frascati als publiek kunstenhuis van de stad
Frascati toont het meest toonaangevende en eigentijds (internationaal) werk voor een divers publiek. We zoeken de confrontatie met de stad als graadmeter van de samenleving.