© Yorinde Yulan

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Frascati maakte in 2016-2020 als productiehuis onderdeel uit van de landelijke basisinfrastructuur (BIS).  

Rijkssubsidie voor Frascati Producties 2021 - 2024

In juni 2020 kwam het bericht naar buiten dat ons productiehuis, ondanks positief advie van de Raad voor Cultuurs, geen onderdeel zou gaan uitmaken van de BIS 2021-2024. Na o.a. een verweer en de campagne #redfrascatiproducties maakte het ministerie van OCW op 8 december bekend tóch een meerjarige rijkssubsidie toe te kennen aan Frascati Producties.

De minister heeft bij de behandeling van de begroting alsnog de financiële middelen gevonden om het plan van Frascati & PLAN Brabant (met een jaarlijks bedrag van 5 ton - naar rato te verdelen) te ondersteunen. Dit betekent dat Frascati jaarlijks 3,5 ton ontvangt voor haar talentontwikkelingsfunctie. Daarmee kunnen we de komende jaren een vaste waarde blijven voor jonge makers, echter op een aanzienlijk beperktere schaal dan in in de periode 2016-2020.

Toch kijken we ernaar uit om samen met PLAN Brabant de komende jaren de begeleiding van jonge theatermakers de garanderen. Onze dank en die van de Frascati-makers gaat dan ook naar iedereen die zich heeft uitgesproken over het onmiskenbaar belang van onze plek voor jong talent: de theateropleidingen, de Nederlandse en Vlaamse podia en festivals, onze collega-productiehuizen, de jonge makers én ons publiek.

Lees hier meer over de tot standkoming van de rijkssubsidie.

 

Website Ministerie van OCW