De (on)vertelde stad


 

De (on)vertelde stad

De (on)vertelde stad is de nieuwe programmalijn van Frascati waarbij we ons richten op de ontwikkeling van theater over de stad, mét de stad. Theater dat zich verhoudt tot urgente urbane thema’s en tot stand komt in nauwe samenwerking met Amsterdamse instellingen en bewoners.
 De (on)vertelde stad ontgint de nog onbekende verhalen van Amsterdam. Het bevraagt, onthult en verbeeldt, en schrijft zo de gedeelde verhalen voor een verdeelde stad. Want een van de grootste uitdagingen voor de stad anno nu is om opnieuw vorm en inhoud te geven aan het samenzijn. Wat zijn de verschillende gemeenschappen en op welke manier zijn ze verbonden of geïsoleerd? De stad vormt een vat van stemmen en perspectieven die we via het theater publiekelijk maken.

We werken voor De (on)vertelde stad intensief samen met deze stad. Met de inwoners maar ook met de instellingen die een centrale rol spelen in het vormgeven van de stad van morgen. Een woningcorporatie, een belangenvereniging of een jeugdpsychiatrische instelling. Samen met hen onderzoeken we hoe de stad gehoord kan worden. Iedere samenwerking is hierbij uniek. Per project bepalen we de werkwijze, de presentatievorm en plek waar het plaatsvindt. We initiëren plannen samen: we brengen de stad in kaart en signaleren thema’s of onderzoeksgebieden. Heel praktisch en bottom up hanteren we hierbij de menselijke maat. Ook kunnen plannen voortkomen uit de fascinatie van kunstenaars waarmee we ons verbonden weten.

Twee constanten vinden we van groot belang. Ten eerste zijn de samenwerkingen altijd voor een langere periode. Het opbouwen van onderling vertrouwen vraagt immers om tijd en dialoog. Duurzaamheid is het adagium. En ten tweede begint een samenwerking altijd met een theatraal vooronderzoek. Hiermee creëren we common ground. Op basis van die gedeelde kennis en ervaring zetten we vervolgstappen en maken we een voorstelling.

De (on)vertelde stad ontstaat vanuit de toenemende behoefte van Frascati en onze kunstenaars om zich zeer concreet en uitgesproken te verhouden tot de wereld. Niet als eenrichtingsverkeer maar in een daadwerkelijke dialoog. En vanuit de noodzaak om met kennis en ervaring uit de omgeving de slagkracht van het theater te versterken. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit een beweging waarin theatermakers uitgesproken documentair en journalistiek werken.

De komende jaren kunt u hier de ontwikkelingen op de voet volgen. De projecten zijn divers: we presenteren op locatie, in het theater maar ook in de digitale ruimte. Het werk neemt de vorm aan van theater, of juist een installatie, een evenement of theatersoap. We werken met aanstormende en met meer ervaren kunstenaars. Regelmatig nodigen we ook internationale kunstenaars uit.

Op deze site verzamelen we de ervaringen zowel van de kunstenaars als de instellingen. We doen verslag van de projecten, soms gedetailleerd maar even vaak ook associatief en beeldend. De projecten die inmiddels zijn afgerond kun je terugvinden in ons archief. En we proberen een aanvang te maken met het denken en schrijven over co-creatie.

De (on)vertelde stad is work in progress, een onderzoek naar het theater van morgen. Hierbij zijn we afhankelijk van een gesprek hierover met U; partner, bewoner, kunstenaar en beschouwer. We zijn dan ook zeer benieuwd naar bijdragen, reacties en suggesties. Mail ons op deonverteldestad@frascatitheater.nl


De (on)vertelde stad wordt ondersteund door het VSBfonds en het BankGiro Loterij Fonds.