Bevreemdende Brecht

Maatschappij Discordia
Tue 15 Oct ’24 - Sat 26 Oct ’24
Onze hedendaagse werkelijkheid aan de hand van Bertolt Brecht.
Tue 15 Oct ’24
-
Sat 26 Oct ’24

Door de hevige regenval ligt er een laag water in de werkruimte van Maatschappij Discordia. Dozen vol boeken die op de grond staan raken doorweekt. Bij het openen ervan wordt een complete collectie van het werk van Bertolt Brecht (1898-1956) aangetroffen.

Dit zou een aanleiding kunnen zijn voor een voorstelling over het werk van deze twintigste-eeuwse toneelvernieuwer. Ware het niet dat de makers zich op dit moment van scherpe tegenstellingen en schreeuw om helderheid geen betere toneelauteur hadden kunnen wensen en ze sowieso al op zoek waren naar deze collectie.

In Bevreemdende Brecht onderzoekt Maatschappij Discordia de uitvinding van het Verfremdungseffekt. Hoe is hij, of eigenlijk ‘zij’, want hij deed het natuurlijk niet alleen, maar daar komen ze in de voorstelling nog wel op terug, hiertoe gekomen, wat waren de omstandigheden waaronder deze nieuwe en nu nog altijd effectieve manier van verhalen vertellen tot stand kwam. 

Aan de hand van niet alleen zijn toneelwerk maar ook zijn poëzie en brieven wordt een portret geschetst van een uitvinding waarmee een nieuwe schets van onze hedendaagse werkelijkheid wordt laten zien.

Credits

van en met Annette Kouwenhoven, Matthias de Koning, Miranda Prein en Jan Joris Lamers

Over Discordia 

Maatschappij Discordia bestaat sinds 1981 en is een vereniging van geëmancipeerde toneelspelers. Discordia werkt als collectief. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden, van administratie tot techniek en van dramaturgie tot toneelspelen, door de leden zelf worden gedaan. Deze collectieve wijze van bedrijfsvoering komt voort uit de gedachte dat de omstandigheden waaronder voorstellingen gemaakt worden grote invloed hebben op de te maken voorstellingen en daarom zoveel mogelijk in eigen beheer dienen plaats te vinden. Ook blijven de overheadkosten zo tot een minimum beperkt.