© Willem Poppelier

Dries Verhoeven: Broeders verheft u ter vrijheid

Dries Verhoeven toont het monumentale werk Broeders verheft u ter vrijheid.

Tien Bulgaarse performers - die ooit arbeidsmigrant waren, of nog altijd zijn - zingen acht uur lang een historisch arbeiderslied. Hun werkonderbrekingen zijn afgeleid van die bij e-commercebedrijf Amazon. Met het ballet dat door robotarmen op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt robotica naast zang geplaatst. Op deze manier bevraagt de voorstelling de waarde van de werkende mens, de arbeidersbeweging en de erfenis van het socialisme in tijden van automatisering. Broeders verheft u ter vrijheid (2021) vormt zo een installatie over de moderne werkende mens. 

Terwijl een tentoonstelling onder andere de woonvertrekken van de performers en objets trouvés van verschillende werkvloeren belicht, wordt ook de film The Recruitment (2021) vertoond, waarin we Dries volgen in zijn zoektocht naar zingende performers in Bulgarije. In de video-installatie To Perform (2021) zijn daarnaast de performers over hun ervaringen op de geautomatiseerde werkplek te horen. Op deze wijze wordt de visie onthuld van de performers op de voorstelling en de politiek van de arbeid. 

Bezoekers kunnen de voorstelling, die in 2021 werd genomineerd met de VSCD Mimeprijs, zo lang bijwonen als ze willen. 

In de pers

“Je mag zo lang blijven als je wilt, waarmee Verhoeven je meteen met een dilemma opzadelt: wanneer hou je het weer voor gezien, als je oog in oog staat met deze mensen, die dagelijks acht uur vol moeten maken?" ★★★★ NRC

Zoals altijd weet Verhoeven de aandacht van zijn toeschouwers te trekken met een ogenschijnlijk simpel en doeltreffend beeld. Het knappe van al zijn werk is dat hij grote, gecompliceerde thema's terugbrengt tot een essentie. Het is aan de ene kant confronterend, maar toont ook compassie met zijn onderwerp.” ★★★★ de Volkskrant

Zoals wel vaker bij een repetitief kunstwerk dwingt de duur een zekere overgave af, en een verscherpte waarneming. De loop die de Bulgaren gevangenhoudt, bevat een intrigerende compositie: herhaaldelijk zwelt het geraas van de machines aan terwijl de zangers geluidloos doorzingen. Eigenlijk zit er een dromerige schoonheid in de installatie.De Groene Amsterdammer

Over de maker

Dries Verhoeven (1976) is een theatermaker en beeldend kunstenaar. In 2020 werd hij benoemd tot lid van de Akademie van Kunsten.

Hij maakt installaties, performances en happenings in musea, op locatie en in de openbare ruimte van een stad. Op de grens tussen performance- en installatiekunst zet hij de verhoudingen tussen toeschouwers, performers, alledaagse werkelijkheid en kunst op scherp. In zijn werk wordt de toeschouwer direct betrokken bij het werk of krijgt de mogelijkheid om zijn eigen ervaring te sturen.

Dries markeert aspecten van de sociaal maatschappelijke realiteit waarin we leven. Het gaat hem niet om het overdragen van een stelling ten opzichte van die realiteit, maar veel meer om het activeren van het denken van de kijker, de aansporing tot kritische reflectie. Hij hoopt twijfel te zaaien over de dominante systemen die ons leven en denken ongemerkt bepalen. Onder andere het huidige crisis-denken en de invloed van digitale media op intermenselijke verhoudingen vormden de laatste jaren de aanleiding voor een werk.

WORK WORK WORK

Tijdens WORK WORK WORK opent Frascati vier dagen lang haar deuren als museum voor performancekunst. Elke dag is het gebouw acht uur, een werkdag, geopend. Dries Verhoeven co-cureert het programma met eigen werk en dat van anderen tot een groot aantal performances, beeldende kunst- en videowerken over de relatie tussen werkgever, werknemer en (kunst)consument. Gezamenlijk onderzoeken de kunstenaars de politiek van het werkende lichaam anno nu en in de toekomst.

Bekijk hier de andere werken van WORK WORK WORK