Bas de Brouwer

Emke Idema

Emke Idema (Nederland, 1980) maakt theaterwerken die fungeren als platform, ideeënspeeltuin of maatschappelijk laboratorium voor het publiek. Haar laatste werken bevinden zich op het snijvlak van theater, beeldende kunst, sociologie en gaming.

Emke studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de RuG, performance aan de Toneelacademie Maastricht en rondde de postdoctorale theateropleiding DasArts af. Stranger (2012) was de eerste van een serie theatrale spellen, waarbij de toeschouwers op speelse wijze werden geconfronteerd met hun eigen (en andermans) vooroordelen. Het was een onderzoekend bordspel dat de spanning tussen onze sociale normen, vooroordelen en onze intuïtie trachtte bloot te leggen.

Hierna volgde RULETM (2013) waarmee Emke tijdens Cement Festival in Den Bosch de Dioraphte Stimuleringsprijs won. Opnieuw creëerde Emke een theatrale ervaring, een ontmoetingsplek, een politieke speeltuin, een miniatuursamenleving. Ditmaal over de vraag hoe we ons verhouden tot het onoverzichtelijk grote, maar urgente probleem van de asielzoekers.

Emke is daarnaast betrokken bij het Transitiebureau (dat zich buigt over de vraag wat de rol is – of zou moeten zijn – van kunst in onze samenleving).

In de herfst van 2017 maakte Emke Idema bij Frascati Producties THIS CAN'T HAPPEN. In dit prikkelende theatrale spel gaat het publiek op zoek naar de grenzen van het voorstelbare. Zijn de meest vrolijke, vreemde, onwaarschijnlijke, onaangepaste, wilde fantasieën van invloed op de wereld waarin we leven? Op het spel staan de tijd en ruimte voor onze eigen verbeelding. 

Producties

  • Stranger (DasArts, 2012)
  • RULETM (2013)
  • THIS CANT HAPPEN (Frascati Producties, 2017)