Vera Cornel

Naomi Steijger & Timo Tembuyser

Regisseur Naomi Steijger (1994) en performer, zanger & componist Timo Tembuyser (1991) werken aan een ‘grootstedelijk requiem’. Voor elke nieuwe luistervoorstelling in deze reeks nodigen zij de bewoners van een flat in telkens een andere wereldstad uit als medemakers én als koor. Het eerste deel, 88 woningraten, werd bekroond met de NTR Podcastprijs 2018. Als onderdeel van De (on)vertelde stad maken zij dit seizoen bij Frascati Producties deel III, STEMMEN UIT BETON met de bewoners van de flat Groeneveen in de Bijlmermeer.

Het werk van Naomi Steijger speelt zich af op het snijvlak van poëzie en documentaire. Als maker gaat zij op zoek naar verhalen en stemmen uit de stad die doorgaans niet gehoord worden. Waar theater vaak gericht is op het tonen en het kijken, stelt zij in haar voorstellingen de menselijke stem en het luisteren centraal. Verteld vanuit de beschutting en intimiteit van het donker, komen de vaak kwetsbare en persoonlijke verhalen tot leven in de verbeelding van het publiek. Zo laat het luisteren je met een nieuwe blik kijken naar iets dat je altijd al zag.

Timo Tembuyser ontwikkelde een fascinatie voor samen-zingen als ultieme vorm van menselijke verbinding: verschillende stemmen en melodieën die al zoekend samen komen, zij het in een harmonie of een kakofonie. Vanuit zijn eerdere opleiding Architectuur & Stedenbouw heeft hij hierbij speciale aandacht voor de ruimte of context waarin dit samenkomen plaatsvindt. Voor elke nieuwe vocale compositie zoekt hij een passend ruimtelijk en theatraal kader. Zo verkent hij niet alleen de verbinding tussen mensen, maar ook de verbinding tussen de hoofdelijke wereld en de fysieke: tussen concept en woord, woord en klank, klank en lichaam, lichaam en ruimte. Elke performance is een poging een antwoord te vinden op de vraag hoe mens te zijn en hoe contact te maken met de ander.

In het derde jaar van hun opleiding aan de toneelacademie Maastricht begonnen Naomi en Timo met hun ambitieuze Requiemreeks, een serie luistervoorstellingen naar de dramaturgie van het klassieke negendelige Requiem, gemaakt met en uitgevoerd door de bewoners van negen flatgebouwen in verschillende wereldsteden. In 88 woningraten zongen de bewoners van een flat in Moerwijk (Den Haag) het 'Introïtus'. In het tweede deel, BLOK - een requiem in majeur, werd het Kyrie gezongen door de bewoners van een flatgebouw in Gent. Voor het derde deel, Stemmen uit Beton (Frascati Producties i.s.m. Rochdale), componeren ze voor en met de bewoners van de flat Groeneveen in de Bijlmermeer (Amsterdam) het derde deel van het requiem, het 'Dies Irae'.

Afgelopen seizoen werkte Timo samen met Nicole Beutler aan de nieuwe dansopera 8: METAMORPHOSIS. Binnen Frascati Issues: TO HEAL (mei 2019) toonde Timo een voor Trip to Heal aangepaste versie van zijn voorstelling MISSA HOMO SACER Op. 35 Confiteor Deo. 

Naomi Steijger (1994) studeerde in de zomer van 2019 af aan de regie opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Tijdens haar afstudeerjaar volgde ze het talent ontwikkelingstraject Oorzaken Academy van het NPO fonds, waar zij bij de VPRO een 5-delige podcast serie over voyeurisme ontwikkelde: Peeping Tom. In 2018 won zij samen met Timo Tembuyser de NTR Podcastprijs voor hun podcast 88 woningraten. Dit seizoen maken zij voor De (on)vertelde stad (Frascati Producties) het derde deel van hun requiemreeks: STEMMEN UIT BETON (Frascati Producties i.s.m. Rochdale).

Timo Tembuyser (1991) studeerde in juni 2019 af aan de performanceopleiding van de Toneelacademie in Maastricht en schoolde zich als zanger binnen de afdeling Muziektheater van het Rotterdam Conservatorium (Codarts University for the Arts). Eerder rondde hij in 2014 de masteropleiding Architectuur & Stedenbouw af aan de Universiteit Gent met een scriptie over de driehoekswerking tussen performer, publiek en ruimte — zowel binnen gekaderde theaterruimtes als in een fluïde stedelijke context. Naast het werk dat Timo maakt in het kader van De (on)vertelde stad (Frascati Producties) is hij ook verbonden aan het Swara Vocal Ensemble (Brussel), Festival Cement (Den Bosch) en Muziektheater Transparant (Antwerpen). In 2018 won hij samen met Naomi Steijger de NTR-Podcastprijs voor hun podcast 88 woningraten. Dit seizoen maken zij samen voor De (on)vertelde stad (Frascati Producties) het derde deel van hun requiemreeks: STEMMEN UIT BETON (Frascati Producties i.s.m. Rochdale).

Pers

"Een prachtig idee, een maatschappelijk geëngageerd scenario en een mooie compositie, heel goed. De ontknoping zorgt bij verschillende juryleden voor kippenvel."

Jury NTR Podcastprijs over 88 woningraten

"Bedoeld als een lied voor alle gestorven eenzamen, mondde dit boeiende proces uit in een lofzang op de open blik, een samenzang in verscheidenheid die triomfantelijk door de theaterzaal schalt."

de Volkskrant over BLOK | een requiem in majeur