The Lodestone

The Lodestone

Sandberg Institute’s Design Department

beeldende kunst

Over

THE LODESTONE
 
Zes studenten van de Master Design aan het Sandberg Instituut presenteren The Lodestone, een expositie in Frascati met onder andere video-installaties en ruimtelijke werken.
 
The Lodestone dwaalt door perspectieven, vraagt zich af hoe alles werkt, observeert wat om hem heen is, wat dichtbij is en te dichtbij, waardeert de ruimte om zich heen. Veelzijdig, komt in vele vormen. Handelt als gids en verbindt met jou. Privacy als intimiteit.
 
The Lodestone stelt ook vragen. Wat als thuis niet meer als private ruimte wordt beschouwd? We behandelen de connectie tussen de digitale en fysieke wereld als een ritueel gebruik. En wat gebeurt er als onze identiteit constant zichtbaar zou zijn? Privacy wordt langzaam een gedeelde ruimte, nu data wordt verzameld als een collectief profiel. Hyperrealiteit infiltreert ons perspectief. Hoe functioneren we als we onze fysieke identiteit kwijtraken?
 
The Lodestone toont werken van Floris van Driel, Roos Groothuizen, Monika Gruzite, Cyanne van den Houten, Florian Mecklenburg en Mary Ponomareva.
 
Tijdens de opening zal de expo gepaard gaan met een rondleiding, begeleid door de kunstenaars zelf. Handelend als een lodestone (zeilsteen), wordt dit een één-op-één spraakzame ervaring, waarin connectie en intimiteit tussen de mensen en de kunstwerken worden verkend. We nodigen je van harte uit om onderdeel uit te maken van deze ervaring tijdens de opening in het Frascati café op woensdag 13 januari, om 19:30.
 
English:
 
THE LODESTONE
 
Six MA students of Sandberg Institute’s Design Department present The Lodestone, 
an exhibition in Frascati, containing video works and installations.
 
The Lodestone wanders through personal perspectives, questions how things work, 
observes what surrounds it, what is close and too close, values space around itsself. 
Multi-faceted, comes in many shapes. Acts as your guide and connects with you. Always draws you close, likes you around. Privacy trough intimacy.
 
The Lodestone wonders. What if the home as a private space doesn’t exist anymore? We treat a connection between the digital and physical sphere as a ritualistic performance. And what if our identity would be visible at all times? Privacy is becoming a shared space, now data is treated as a collective profile. Hyperreality infiltrating our perspectives. How do we function if we lose our physical identity?
 
The Lodestone shows the works of Floris van Driel, Roos Groothuizen, Monika Gruzite, Cyanne van den Houten, Florian Mecklenburg and Mary Ponomareva.

On the opening night, the expo will be accompanied with a tour, guided by the artists themselves. Acting as a lodestone, it will be a one-on-one conversational experience in which the connection and intimacy between people and the artworks are explored. We kindly invite you to be part of our experience at the opening, Wednesday January 13 at 19:30
 
 
 

 

doorlopend/ongoing