Financiers

Wij bedanken onze subsidiënten, sponsors, fondsen & donateurs die ons met een bijdrage steunen.
Hartelijk dank!

 Gemeente Amsterdam 

Gemeente Amsterdam
Frascati maakt als productiehuis podiumkunsten met grootstedelijk podium onderdeel uit van het gemeentelijk Kunstenplan 2017-2020.(A-BIS) 
OCW

Ministerie van OCW
Frascati maakt als productiehuis onderdeel uit van de landelijke basisinfrastructuur (BIS)

 
 

 
Fonds Podiumkunsten
Frascati maakt onderdeel uit van de SRP-regeling.
 
 Ammodo

Ammodo
Ammodo ondersteunt diverse Frascati-producties. En was tot 2022 vaste sponsor van het programma Fraslab (de eerste proeves van beginnende makers).

 
 VSB Fonds
  
VSBfonds
Onder de noemer In Close Dialogue ondersteunt het VSBfonds meerdere producties van een nieuwe generatie podiumkunstenaars, die de dialoog met hun publiek als onlosmakelijk onderdeel zien van de artistieke werking.
 
 BankGiro

Bank Giro Loterij
De Bank Giro Loterij ondersteunt via Stichting DOEN de inhoudelijke theatrale debatprogramma's Frascati Issues, waarin we het onderzoek naar nieuwe vormen van samenleven centraal stellen.

Stichting Melanie
 
Stichting Melanie
Financiële bijdrage aan talentontwikkeling.