The Monkey Trial

The Monkey Trial

tg STAN

in English
theater

Over

De evolutieleer in de beklaagdenbank

In 1925 sleepte de Amerikaanse staat Tenessee een jonge biologieleraar voor de rechter omdat hij de evolutieleer van Darwin onderwees. Opvallend genoeg was de hele zaak aangezwengeld door de verdediging. Maar wat begon als een bescheiden PR-stunt door voorstanders van de academische vrijheid, monde al snel uit in een titanenstrijd tussen fundamentalistische en modernistische waarden, religie en wetenschap, dogma en intellectuele vrijheid. De transcriptie van dit ophefmakende apenproces’ vormt de basis voor een fascinerende voorstelling over een strijd die nog altijd niet gestreden blijkt. lees hier meer

‘After all, religion has been around a lot longer than Darwinism’ - George W. Bush, George Magaz

‘Tweeëneenhalf uur lang houdt het gastoptreden van het Belgische tg STAN met het stuk The Monkey Trial de interesse van het publiek op hoogspanning  met een positief agressieve debatvreugde.’ – Dagens Nyheter (NO)

 'The Monkey Trial is een bij momenten hilarisch vertoog over bijbelse onwaarschijnlijkheden, in een gevecht van mannetjesputters om het grote gelijk. Het is een retorisch gevecht dat even hoogdravend is als futiel, zoals blijkt uit de anticlimax van de uiteindelijke uitspraak, maar ook een verontrustend portret van de willekeurigheid van de rechtspraak. The Monkey Trial is een knap staaltje van vakmanschap. Zowel de enscenering, als het heerlijke spel van de drie acteurs en de verrassende actualiteit van het gebruikte materiaal maken deze voorstelling tot een bijzondere aanrader'. - De Standaard

tekst naar de transcriptie van The Scopes Trial bewerking Robby Cleiren & Frank Vercruyssen vertaling naar het Nederlands Martine Bom een voorstelling van Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker, Stijn Van Opstal, Damiaan De Schrijver en Frank Vercruyssen spel Robby Cleiren, Stijn van Opstal & Frank Vercruyssen lichtontwerp Thomas Walgrave productie STAN

Video

trailer The monkey trial - tg STAN
150 minuten