• Missa Homo Sacer

Missa Homo Sacer

Missa Homo Sacer

Timo Tembuyser / Toneelacademie Maastricht / performance

muziektheater

Over

MISSA HOMO SACER Op. 35 Confiteor Deo is een mis: een compositie voor 1 solitair mannenlichaam, vijfstemmig vrouwenkoor en cello.

Het is een muzikaal en ruimtelijk landschap waarin de dolende mens zoekt naar verbinding en eenheid, verlossing en extase: hij zoekt, struikelt, worstelt met het verlangen hoofd en lichaam met elkaar te verbinden, klank en taal, geloof en waarheid.

De mis is een choreografie voor stemmen en lijven, het is zowel koorconcert als ritueel: een poging een niemandsland te creëren, een vrijplaats waarin de performers het publiek uitnodigen om samen stil te staan bij noties als geloof en religie, individu en collectief, eenzaamheid en verbinding, zonde en liefde.

Timo Tembuyser studeert in juni af als performer aan de toneelacademie van Maastricht, en schoolde zich de afgelopen jaren ook als zanger aan het Conservartorium van Rotterdam (Codarts). Voor deze performance nodigde hij performers en zangers uit om een eerlijke en intieme ruimte te creëren waarin zijn fascinaties voor koormuziek, poëzie, ruimtelijkheid en spiritualiteit samenkomen.

concept, compositie, tekst en spel Timo Tembuyser cello Job Greuter koor Lena Stallinga, Hélène Vrijdag, Nelleke Kuipers, Rose-Anne Van Elswyck en Charlotte Dommershausen

Timo Debuyser studeert dit jaar af aan de opleiding Performance, Toneelacademie Maastricht.