STADSLAB #2


 

STADSLAB #2

Frascati Producties / Lina Issa / Iskra Vukšić & Tjeerd Posthuma / Arthur Kneepkens & Merel Noorlander

Stadslab#2 vond plaats op 7 en 9 november 2018 in het kader van Frascati Issues: De on)vertelde stad.

Op zoek naar de stemmen die we doorgaans niet horen, trokken Iskra Vukšić, Tjeerd Posthuma, Lina Issa, Arthur Kneepkens (Theaterstraat) en Merel Noorlander de stad in. Als ‘theatraal journalisten’ onderzochten ze op locatie en bottom up een onverteld verhaal. Hierbij werkten ze nauw samen met verschillende Amsterdammers. Het resultaat van deze uiteenlopende onderzoeken werden gepresenteerd als drie voorstellen tot een voorstelling.

Iskra Vukšić & Tjeerd Posthuma doken in de rijke geschiedenis van de Noord/Zuidlijn. Als twee antropologen ontdekten ze een nieuw geloof: het Metroïsme. Aan de hand van de mythische ontstaansgeschiedenis en persoonlijke verhalen van Amsterdammers ontrafelden en destilleerden ze rituelen, wonderen en evangelies over de offers, de strijd en het vertrouwen. God schiep de wereld, Nederlanders schiepen Nederland en Amsterdammers de Noord/Zuidlijn.
 
Voor haar onderzoek naar PTSS, ging multidisciplinair kunstenaar Lina Issa mee op pad met Lex Verzijlbergen, oud politiecommissaris en expert op dit gebied. Samen spraken zij vele oud-collega’s van hem, bij wie PTSS geconstateerd is. Via de uiterst eerlijke en kwetsbare gesprekken, luisterde Lina Issa hoe PTSS zich uit in het leven van politieagenten. Hoe het hun beleving van zichzelf en van hun omgeving verwart. En hoe het lichaam wordt getekend door trauma.
 
Met gentrificatie - en de rol van kunst in dit proces - als uitgangspunt onderzochten Arthur Kneepkens (Theaterstraat) en Merel Noorlander de haalbaarheid én wenselijkheid van de oprichting van een nieuw museum: SAM, Sociaal-Artistiek Museum, verknoopt met het sociale weefsel van Amsterdam-Noord. Ze spraken Amsterdamse bewoners, kunstenaars, ambtenaren en politici over het licht provocatieve voorstel een nieuwe kunstinstelling op te richten. De verschillende wensen, verlangens, verwachtingen en al dan niet haalbare idealen brachten ze tijdens Stadslab#2 in beeld. 
 

Nieuwe makers i.s.m. de stad

Lina Issa is multi-discplinair kunstenaar die leeft en werkt in Amsterdam. Ze studeerde achtereenvolgens Grafisch Design (Amerikaanse Universiteit van Beiroet); de onderzoeksmaster Kunst (Jan van Eyck Akademie, Maastricht); en Visuele Kunst (Piet Zwart Instituut, Rotterdam). Ze laat zich in haar performatieve werk inspireren door thema’s als thuis, anderszijn, embodied memories, en (culturele) identiteit. Het werk onderzoekt én creëert de spanning tussen het persoonlijke en het universele en neemt verschillende vormen aan: video, performance, foto’s of tekst. Voor Stadslab werkte Lina samen met gepensioneerd politiecommissaris Lex Verzijlbergen en (ex)politie agenten met PTSS.

Arthur Kneepens (9181) is regisseur, dramaturg, performer en curator. Na zijn afstuderen aan de Toneelacademie Maastricht in 2005, werkte hij onder meer voor Het Zuidelijk Toneel, Likeminds en Stichting Kata/Edit Kaldor. Hij heeft als gastdocent gewerkt aan de AHK, HKU, HHS en Fontys Tilburg. In Amsterdam-Noord werkt hij o.a. als artistiek leider van festival Winters Binnen. Sinds 2013 is hij lid van de Theaterstraat; een collectief van onafhankelijke makers die werk maken in, voor en met Amsterdam-Noord: aan de rand van de stad, in het hart van de samenleving.

Merel Noorlander is beeldend kunstenaar en freelance programmamaker. Hierbij ontwerp zij trajecten vanuit hedendaagse stedelijke kwesties en sociale onderwerpen. Vertaald en aangereikt in een cross-over van (kunst)disciplines, publieksparticipatie, en foldable, nomadic design. Een dialoog tussen traditie en transgressie. Zij runt haar eigen studio in Amsterdam Noord en werkt veelvuldig samen met culturele partners in binnen- en buitenland.

Noorlander en Kneepkens zijn samen initiatiefnemers van De Nieuwe Banne: een meerjarig onderzoeksproject specifiek ontwikkeld voor de Banne, Amsterdam Noord op het snijvlak van kunst, architectuur, lokale democratie en social design. In nauwe samenwerking met buurtbewoners,beleidsmakers, kunstenaars, culturele instellingen en de Gemeente.

Tjeerd Posthuma schrijft en bewerkt voor theater, televisie, proza en film. Sinds zijn zestiende schrijft hij voor Sesamstraat. Na een studie Theaterwetenschap werkte hij als dramaturg voor Theater Bellevue in Amsterdam. In 2016 verscheen zijn debuutroman Stad van Goud bij Thomas Rap. Voor theater schreef hij onder andere Princess, dat in 2018 de Gouden Krekel won. Daarnaast publiceerde hij in nrc.next, De Gids, Hollands Maandblad en heeft een vaste column in Theatermaker.

Iskra Vukšić (1989) is onderzoeker en (performatief en beeldend) kunstenaar met een interesse in economie en bureaucratie, toekomstscenario’s en ecologische crisis. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Uva en de master Designing Democracy aan het Sandberg Instituut. Voor de kunstmanifestatie Public Art Amsterdam creëerde ze een route over de aanwezigheid van het koloniale verleden in de openbare ruimte van Amsterdam Oost.Productie


Stadslab #2

Lina Issa / Iskra Vukšić & Tjeerd Posthuma / Arthur Kneepkens (Theaterstraat) & Merel Noorlander / Frascati Producties

Meer Info