Artikelen

Priscilla Vaudelle / Frascati Producties i.s.m. De Bascule
KLAS 5
Na twee succesvolle projecten met jongeren in behandeling bij de Bascule, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, krijgt de samenwerking tussen Frascati Producties en de Bascule een vervolg. Op zaterdag 14 december is de onderzoeksvoorstelling Klas 5 te zien in Frascati, geregisseerd door theatermaker Priscilla Vaudelle.  In dit nieuwe theaterproject onderzoekt Priscilla Vaudelle (Frascati Producties, Lost Project) samen met de Bascule wat man-zijn is. Een jongen uit Klas 5 van de Bascule en zijn coach ontmoeten elkaar. Wanneer ben je een echte man? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een eerste onderzoekspresentatie over mannelijke identiteit en kwetsbaarheid anno nu, waarbij jongere en coach gelijkwaardig het podium met elkaar delen.
Lees meer ...  
Timo Tembuyser & Naomi Steijger/ Frascati Producties i.s.m. Rochdale
STEMMEN UIT BETON
In STEMMEN UIT BETON vormen de 1000 bewoners van de Groeneveen flat in Amsterdam-Zuidoost een koor. Ze zingen een grootstedelijk requiem, ieder vanuit de veiligheid van zijn eigen woning. Als ode aan de meerstemmigheid van de samenleving en als oefening in het luisteren naar de ander. Op 12 december 2019 trapt STEMMEN UIT BETON af met de OUVERTURE. Theatermakers Timo Tembuyser en Naomi Steijger bellen aan bij alle 372 appartementen van deze microkosmos om gesprekken te voeren, verhalen op te nemen en geluiden te verzamelen. Woningcorporatie Rochdale heeft hen de sleutel van nummer 160C gegeven, waar ze de komende drie jaar elk seizoen een maand zullen wonen. Zo’n langdurige samenwerking is kenmerkend voor De (on)vertelde stad, dat zich ten doel stelt theater en stad op een radicale manier met elkaar te verbinden. Stemmen die normaliter niet gehoord worden, krijgen een podium; het theater wordt een plek waar de bewoners van Groeneveen zich welkom weten en andere stadsgenoten ontmoeten. Iedere residentieperiode sluiten Naomi en Timo af met presentaties in hun atelierruimte in de flat en een luistervoorstelling bij Frascati. Rochdale hecht veel waarde aan de sociale cohesie in haar woningbestand en sinds 2016 lopen er verschillende samenwerkingen met Frascati. De betrokken wijkbeheerders van Rochdale, die werkelijk iedereen kennen, gaven Timo en Naomi hun eerste rondleiding in de flat. Dat hielp om de thema’s af te bakenen die tijdens de tien residentieperiodes onderzocht zullen worden. Door iedere voorstelling een geheel eigen focus te geven, komt een genuanceerd portret van Groeneveen tot stand.
Lees meer ...  
Liesbet Swings / Frascati Producties i.s.m. De Waterheuvel
VLUCHTHEUVEL DE WATERHEUVEL
De voorstelling is een onderzoek van regisseur Liesbet Swings (Theater Artemis) naar de werkwijze van De Waterheuvel, een clubhuis voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Voor haar onderzoek bracht Liesbet Swings meerdere dagen door met leden van De Waterheuvel. ‘Zijn wij niet allemaal gebaat bij hun orde van de dag?’ vroeg zij zich af. ‘Zien zij wat wij niet zien? Kunnen we de effectieve werkwijze van hun clubhuis toepassen op het welslagen van een avondje theater?’ Tijdens deze presentatie toont ze samen met de leden van De Waterheuvel de tussenstand van hun prille ontmoeting.
Lees meer ...  
Alexandra Broeder / Frascati Producties i.s.m. de Bascule
THE TREE
The Tree was te zien van 18 t/m 20 april 2019 op locatie in broedplaats LELY. Van 16 januari t/m 8 februari 2010 is de voorstelling weer te zien; dit maal in Frascati. Op locatie bouwde Alexandra Broeder een geheimzinnige biotoop met een groep meisjes tussen de 15 en 21 jaar die in behandeling zijn bij de Bascule, het Amsterdams academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Uitgangspunt was de roman De Vegetariër van Han Kang, waarin een jonge vrouw tracht te ontsnappen aan de verwachtingen van de maatschappij door een nieuwe levensvorm te creëren. Zij wordt een boom. In The Tree wordt dit gegeven samengebracht met ervaringen en materiaal van de groep meisjes en de werelden van onder andere Sylvia Plath, Bach en Berlinde de Bruyckere. Alexandra Broeder maakte i.s.m. de Bascule in 2018 The Well, een theatervoorstelling over het verglijden naar een andere, duistere wereld, gebaseerd op het werk van Haruki Murakami. Broeder neemt haar publiek mee in een vaak schemerachtige unieke wereld, die zich niet zelden in een geheel eigen dimensie lijkt af te spelen. Vaak zijn de spelers kinderen of jongeren, die het publiek (de volwassenen) deze sinistere, onwennige wereld binnen leiden. Onderhuids ongemak kruipt naar de oppervlakte en aan de lach kleeft een donker randje.   Of zij nu mens, plant of dier was, een persoon kon ze niet genoemd worden. Maar een wild dier was ze ook niet echt. Meer een raadselachtig wezen met de eigenschappen van beiden.  Uit: De Vegetariër van Han Kang
Lees meer ...  
Anoek Nuyens & Rebekka de Wit / Frascati Producties / De Nwe Tijd i.s.m. Milieudefensie
DE ZAAK SHELL
Op vrijdag 30 november vond de aftrap van De zaak Shell plaats. Op zaterdag 21 september volgde De zaak Shell. Repetities voor de werkelijheid#2. Na een laatste 'repetitievoorstelling' komt in najaar 2020 alles samen in de eindvoorstelling De zaak Shell die aansluitend op tournee zal gaan. Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit zijn een langdurige samenwerking aangegaan met Milieudefensie in het kader van een lopende rechtszaak tegen Shell. Milieudefensie klaagt de oliegigant aan voor klimaatverandering en eist dat deze stopt met zijn vervuilende activiteiten en de bedrijfsvoering radicaal aanpast. Voor deze unieke zaak, waar nog geen jurisprudentie voor bestaat, onderzoeken Nuyens en De Wit in een serie pre-enactments de uiteenlopende gezichtspunten en stemmen. Op deze manier betrekken zij burgers bij deze rechtszaak en verzamelen bewijsstukken en dilemma’s. De vraag die centraal staat is: Wie is er in dit klimaatdrama eigenlijk verantwoordelijk voor wat? Journalistiek onderzoek en theatrale verbeelding gaan hierbij hand in hand. In de komende periode volgen in aanloop naar de rechtszaak verschilende theatrale voorbeschouwingen waarbij steeds andere perspectieven worden gepresenteerd in de vorm van nieuwe toneelteksten en het gesprek daarover. Aan het einde van het onderzoekstraject zullen alle pleitredes en hoofdrolspelers in een theatrale setting samen worden gebracht.   De Zaak Shell. Repetities voor de werkelijkheid#1 op vrijdag 30 november 2018 was de eerste in de serie waarmee theatermakers Anoek Nuyens & Rebekka de Wit de aanstaande rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell onder de aandacht brengen. Via theater laten ze ons kennis maken met de verschillende gezichtspunten in deze nu al geruchtmakende zaak. De twee eerste pleidooien werden geënsceneerd door Jaap Spijkers (De Stem van Shell) en Janneke Remmers (Monoloog voor een consument). Het aansluitende gesprek werd geleid door journalist en radiomaker Lex Bohlmeijer die ook de komende edities in deze rol betrokken zal blijven bij De Zaak Shell. Bohlmeijer sprak met met Freek Bersch (campagneleider Klimaatzaak Shell bij Milieudefensie), Laura Burgers (jurist en schrijver), Michel Schuurman (Directeur Politiek en Economie bij MVO Nederland), Vatan Hüzeir (socioloog, onderzoeker en activist) en Channa Samkalden (milieu-advocaat). In de komende editie van De zaak Shell. Repetities voor de werkelijkheid aandacht voor de burgerbeweging, de overheid, toekomstige generaties vertolkt door onder meer Gijs van Scholten Asschat en Ariane Schluter.  De Zaak Shell kan ook gevolgd worden via www.dezaakshell.nl
Lees meer ...  
Hanna Timmers / Frascati Producties i.s.m. Rochdale
RADIO VAN DEYSSEL
Het eerste deel van Radio van Deyssel was te zien op zaterdag 29 en zondag 30 september en ging over 'wonen in de Lodewijk van Deysselbuurt'. 'Wat we samen vieren' was heel toepasselijk het thema van het tweede deel dat vlak voor de feestdagen plaatvond, op 15 en 16 december. Deel drie, over werken en de ondernemers van de Van Deyssel, was te zien op 1, 2 & 3 maart 2019. Deel vier over de buurt vanuit het oogpunt van de dieren en al het groen van Nieuw-West speelde van 31 mei t/m zo 2 juni 2019. In de laatste aflevering op 3, 4 en 6 oktober, gingen Hanna Tmmers en Luca van Slagmaat op zoek naar mensen die zich druk maken bij de bewonersvereniging, de voetbalclub en de VVE. Wie beslist graag wat er veranderen moet, spreekt graag mee wanneer er meegesproken mag worden en wie heeft dan het hoogste woord? Heeft het zin je stem te verheffen? In de eerstvolgende aflevering van Radio van Deyssel staat 'de moeder' centraal en is te zien van 13 t/m 15 december 2019. In het kader van De (on)vertelde stad slaan Frascati en woningcorporatie Rochdale de komende jaren de handen ineen op verschillende plekken in Amsterdam. Sinds de eerste gesprekken in 2016 zijn er gezamenlijk een aantal dilemma’s geformuleerd en aandachtsgebieden gekozen als uitgangspunt voor de samenwerking. Een daarvan is de Lodewijk van Deysselbuurt in het hart van Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West. Deze buurt ondergaat – na jaren wachten – de komende tien jaar een grondige renovatie geleid door Rochdale, eigenaar van alle woningen hier. Radio van Deyssel - Frascati Producties / Hanna Timmers from Frascati Video on Vimeo. Van en voor de buurt In de theaterserie Radio van Deyssel volgt theatermaker Hanna Timmers de ontwikkelingen op de voet. Samen met social designer Luca van Slagmaat nam ze in september 2018 haar intrek in de wijk op zoek naar de onvertelde verhalen achter de voordeuren, achter de twijfel en onzekerheid van een buurt in verandering. Vanuit het tot theater verbouwde winkelpand midden in de buurt maakt Timmers met en voor de buurtbewoners tot zomer 2019 vier voorstellingen. De vaste cast van twee professionele acteurs wordt per keer uitgebreid met buurtbewoners, Rochdale-medewerkers en andere betrokkenen. Nadrukkelijk balancerend tussen theaterdocumentaire en buurtsoap presenteren de twee acteurs als radiopresentatoren elke aflevering een nieuw thema. De gekozen vorm, een radio-uitzending, biedt de mogelijkheid de diversiteit van stemmen in de buurt naast elkaar te laten horen. Audio-opnames van gevoerde straatinterviews of gesprekken met buurtbewoners die niet in beeld willen komen, naast live-interviews en uitgespeelde scenes door de acteurs van de uiteenlopende gesprekken die Timmers en Van Slagmaat voeren. Tenslotte spelen buurtbewoners hun eigen verhaal. Het theater als ontmoetingsplek Voor Rochdale is Radio van Deyssel een nieuwe manier om met buurtbewoners in contact te komen. Zo ontstond een gesprek tussen buurmeisje Sultan en Rochdale naar aanleiding van haar scene in de voorstelling waarin ze vertelt over de status van haar huis en de handtekeningenactie die ze organiseerde. Haar huis wordt nu opgeknapt, nog voor de grote rennovatie van start gaat. Over de ambiguïteit hiervan schreef Timmers een treffende column voor Theatermaker (zie perskader op deze pagina: 'En daar staat plots niet alleen ons buurmeisje, maar ook de troef van de voorstelling voor me' ). Meer dan een voorstelling Gedurende het jaar zetten Timmers en Van Slagmaat diverse sociaal-artistieke interventies op. Zo stimuleren ze ontmoetingen, weken verhalen los en proberen ze ook buiten de voorstellingen om zichtbaar en positief aanwezig te zijn in de buurt. Ze werken sinds medio december samen met Bakkerij de Eenvoud van Peik Suyling. Elke donderdag staat zijn mobiele bakkerij bij Radio van Deyssel en worden tijdens het broodbakken verhalen uitgewisseld, ontmoetingen gecreëerd en verbindingen gelegd. Radio van Deyssel is dan ook meer dan de vier voorstellingen. Genesteld in de Lodewijk van Deysselstraat 91, is het minitheater Radio van Deyssel een terugkerende ontmoetingsplaats waar zorgen, gemeenschapszin en persoonlijke verhalen op theatrale en kritische wijze een plek krijgen. Wat voorafging De eerste kennismaking tussen Hanna Timmers en Rochdale was eind 2017 toen Frascati Timmers uitnodigde om als theatraal journalist zich te verdiepen in het werk van de woningcorporatie in de Lodewijk van Deysselbuurt. Ze ging een aantal weken mee op pad met medewerkers van Rochdale en leerde de buurt kennen door de ogen van de professionals die er werken. Haar bevindingen presenteerde ze in een performance tijdens Stadslab#1. Het was een oprecht en trefzeker portret van de Van Deyssel-buurt. Voor medewerkers van Rochdale en Stadsdeel West schetste de solo een verhelderend beeld van een buurt met wisselende belangen en verwachtingen van de mensen die er wonen en zij die er werken. Nadien heeft Timmers de solo onder meer getoond tijdens een congres Urban Planning van de HvA, een kennismakingsbijeenkomst van Rochdale voor betrokkenen bij de renovatie én een speciaal programma van en voor Rochdale waarbij de solo gebruikt werd de discussie te starten over mogelijke verbeteringen in de buurt. Rochdale beschrijft op hun website hoe er mede naar aanleiding van de solo onderdelen van hun aanpak bijgesteld zijn. Lange lijnen In Radio van Deyssel bouwt Timmers voort op dit eerste onderzoek, maar duikt ze dieper de buurt in om het perspectief van de bewoners centraal te stellen en hen aan het woord te laten. Hiervoor zijn lange lijnen noodzakelijk: om echt contact te krijgen en iets op te bouwen in de buurt. Dit eerste jaar beslaat het project de vier voorstellingen omlijst met de interventies. Het vervolgtraject van het theater Radio van Deyssel als ontmoetingsplek in de buurt is momenteel in de maak. Timmers zet vanaf september 2019 haar voorstellingenreeks voort. Daarnaast onderzoekt Frascati mogelijke samenwerkingspartners voor een verdere verankering in de buurt. Gezamenlijk kijken we welke activiteiten en artistieke interventies plaats kunnen vinden in het pand, hoe verschillende onderzoeken naar wonen, integratie en gebiedsontwikkeling gekoppeld aan theater in het minitheater Radio van Deyssel een plek vinden.  
Lees meer ...  
DEGASTEN / Frascati Producties i.s.m. ARQ Natonaal Psychotrauma Centrum
MY NAME BEFORE NAOMI
My Name before Naomi ging op 8 november 2018 in première en werd in vijf keer opgevoerd. Van 13 t/m 16 maart 2019 ging de voorstelling in reprise. In de zomer van 2019 zal de voorstelling op t Over t IJ festival te zien zijn. In 2017 nodigde Frascati regisseurs Elike Roovers en Rutger Esajas (DEGASTEN) uit om met patiënten van Equator Foundation een theatervoorstelling te maken. To be or not to be.We will be werd een emotionele voorstelling over de mooie, maar vooral ook traumatische momenten in het leven van de spelers. Naomi Namutebi was één van hen. Na dit eerste project speelde ze in Back to Back, een project van DEGASTEN met de Anne Frank Stichting. Nu is het tijd voor Naomi’s eigen verhaal. Wanneer is een verhaal een verhaal? Het is altijd onvolledig. En Naomi’s verhaal verandert voortdurend, omdat zij in zoveel verschillende categorieën thuishoort. Haar verhaal gaat over mensenrechten, religie, gender, mensenhandel, migratie. Bij elke instantie waar zij mee te maken krijgt, verandert haar identiteit. Wie is Naomi tussen al die verschillende perspectieven en belangen? Wie is Hindu ten opzichte van Naomi? Al sinds de oudheid gaan wij naar het theater om de gruwelijke verhalen van een ander aan te horen. Maar hoe vertel je anno 2018 een menselijke tragedie? Aan de hand van Naomi’s verhaal wordt een beeld geschetst van de complexiteit van de ongemakkelijke thema’s als mensensmokkel en vrouwenhandel. Welke push- en pull-factoren spelen wereldwijd een rol? Welk traject doorloopt Naomi precies, via welke organisaties en personen? In My name before Naomi voert Naomi een gesprek met een actrice die haar verhaal en alle verschillende perspectieven daar op zal belichamen. Voor dit onderzoek spraken de makers met representanten van verschillende instanties zoals een officier van justitie, het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel, IND, een politieagent belast met B8-meldingen, een advocaat met expertise asielaanvragen, een psycholoog met expertise PTSS, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, verschillende onderzoeksjournalisten, Sonia en Naomi als ervaringsdeskundigen. Lange lijnen Op vrijdagavond 9 november 2018 organiseerden we aansluitend aan de voorstelling een bijeenkomst met experts op het gebied van mensenhandel, waarbij ook de gesprekspartners aanwezig waren die hierboven genoemd zijn. Iris Bosscher schreef een verslag. De voorstelling wordt na het eerste succes in Frascati hernomen van 13 t/m 16 maart 2019 en mogelijk volgen nog speelbeurten in het land.
Lees meer ...