MADE IN ZUIDOOST


 
Home > De (on)vertelde Stad > Projecten > MADE IN ZUIDOOST

MADE IN ZUIDOOST

Frascati Producties / ONBETAALBAAR (BE)

Bekijk hier de catalogus van De Veiling der Dingen

vr 19 & za 20 oktober 2018: Inzameling materiaal
za 27 - wo 31 oktober 2018: De Werkweek
vr 2 & za 3 november 2018: De Expositie
za 10 november 2018: De Veiling der Dingen

 


Utopisch Zuidoost
Het collectief ONBETAALBAAR uit Gent is een werkplaats waarbinnen theatermakers, meubelmakers, stoffeerders, schrijvers en filosofen samenwerken. Van afgedankte meubelstukken maakt het collectief objecten met een nieuwe identiteit. Voor Frascati Issues: De (on)vertelde stad (editie 2017) koppelde Frascati hen aan samenwerkingspartner woningcorporatie Rochdale voor een onderzoek naar de afvalproblematiek in Amsterdam Zuidoost. Ze reisden af naar Amsterdam in het najaar van 2017, op zoek naar het grofvuil dat in de Bijlmer dagelijks aan de straat wordt gezet. In gesprek met medewerkers van Rochdale en Daan Dekker (auteur van De betonnen droom. De biografie van de Bijlmer en zijn eigenzinnige bouwmeester) ontvouwde zich voor het collectief een geschiedenis van een wijk gecreëerd vanuit utopische idealen die, zoals de geschiedenis uitwijst, maar beperkt naar de werkelijkheid werden vertaald. Eenmaal in de wijk zelf, ervoeren de leden van het collectief de sfeer veel positiever dan gedacht. Tijdens hun presentatie in Stadslab#1 (in het kader van Frascati Issues: De (on)vertelde stad) presenteerden zij dan ook hun voorstel voor het vervolgtraject: normaal restaureren de Vlamingen enkel meubels, maar nu wilden ze ook het imago van een wijk restaureren.

Design met een verhaal
In het najaar van 2018 reisde ONBETAALBAAR zodoende opnieuw af naar Zuidoost waar Rochdale in de H-buurt een pand ter beschikking stelde. Samen met buurtbewoners, meubelmakers uit Zuidoost en Broedplaats Wijk 7 (Zuidoost) richtten zij een tijdelijke werkplaats in. Ze struinden de straten af, gingen langs de deuren, vroegen buren om oude meubels te doneren en kregen van diverse ondernemers uit Zuidoost afgedankte spullen. Ze verzamelden niet alleen de afdankertjes, maar bovenal het verhaal van het inleverde meubelstuk. Zo ontstond er een bonte verzameling van verhalen uit de buurt en een uitpuilende opslag aan spullen uit de Bijlmer. Hiervan maakte ONBETAALBAAR samen met de kunstenaars uit Zuidoost een prachtige serie designobjecten. Als bewijs van een nieuwe unieke identiteit, werden alle objecten voorzien van een paspoort waarin de verschillende bewerkingen en bijbehorende verhalen werden gedocumenteerd. Gedurende deze 'werkweek' kwam menig buur aanwaaien, soms met spullen en verhalen, soms om alleen even te kijken wat er gebeurde. En soms bleven ze, zoals de drie buurjongens van 12 die dagelijks verder werkten aan hun eigen hut en zodoende leerden materiaal te recyclen en herwerken.

Expositie & veiling
Na een week werd het atelier omgebouwd tot pop-up galerie waar alle gemaakte objecten gepresenteerd werden in Made in Zuidoost: de Expositie. Deze werd officieel geopend door Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter van Zuidoost. Jeritza Toney was de host van de avond, trad daarnaast op met haar kinderen Cheyenne Toney en Guillano Herdigein, de installatie ‘Bel Allard in Zuidoost’ werd gelanceerd en één van de objecten werd verloot onder de aanwezigen. Potentiële kopers konden zich voorbereiden op de week erna: De Veiling der Dingen. Deze theatrale veiling, waar de designmeubelstukken onder de hamer gingen, vond plaats op 10 november in voormalig handelshuis Frascati. Lucas de Man (theatermaker en presentator Kunstuur) presenteerde de veiling en vertelde de achterliggende verhalen, bijgestaan door een groep jongeren uit Zuidoost. De objecten werden geveild door Paulina Cramer, veilingmeester bij Christie’s. Alle 26 gemaakte objecten zijn bij een nieuwe eigenaar, 7 hiervan zijn tegen een bijzondere tegenprestatie in plaats van geld verhandeld. De opbrengst van de veiling, een kleine €1500 plus ruim 200 uur vrijwilligerswerk (tegenprestatie), is gegaan naar R.U.A. - Reflexo on Urban Art in Amsterdam Zuidoost. RUA is een street art platform voor kunst in de publieke ruimte, o.m. door levensgrote muurschilderingen te realiseren in Amsterdam.

De toekomst
In de lijn van ONBETAALBAAR en het hergebruiken van afval en gevonden materialen voor het ontwikkelen van bruikbare objecten, gaat R.U.A. omstreeks maart 2019 starten met een serie workshops voor kinderen uit groep 6 van Basisschool de Rozemarn, Amsterdam Zuidoost. De kinderen leren in de workshop over afvalverwerking en recycling om bewustwording te creëren over afval, vuilverwerking, en het belang van zorgvuldig omgaan met de omgeving waarin we leven. Onder begeleiding van kunstenaars en ontwerpers die betrokken waren bij Made in Zuidoost, werken de kinderen vervolgens acht weken aan hun eigen object. Het eindresultaat – de objecten van de kinderen – worden geëxposeerd in GLLRY ZOH in Heesterveld (nabij metrostation Bullewijk) met een officiële feestelijke opening. De exacte datum wordt nog bepaald. Momenteel wordt onderzocht of de workshopperiode uitgebreid kan worden, meerdere scholen betrokken kunnen worden en of R.U.A. ieder jaar dit educatieve traject kan verzorgen. Frascati en de kunstenaars uit Zuidoost blijven hier dan bij betrokken.

Restauratie imago van afvalproblematiek
In Zuidoost is afval één van de slepende problemen die de openbare orde verstoren. Bewoners klagen veel over zwerfvuil dat lukraak naast de stortplaatsen wordt gelegd en daarna een eigen leven gaat leiden. Met Made in Zuidoost en het vervolgtraject – de workshops met de kinderen – wordt getracht op creatieve en interactieve wijze hier aandacht voor te genereren. Binnen Made in Zuidoost is gepoogd Zuidoost en de rest van Amsterdam te verbinden, publiek uit het centrum kwam soms voor het eerst Zuidoost. De utopische idealen van het bedachte Bijlmer bleek vooral in de diversiteit en verbondenheid van de buurtbewoners te schuilen.
 

ONBETAALBAAR i.s.m. Rochdale

ONBETAALBAAR is geboren uit liefde voor objecten. Het is zowel werkplaats als denktank, een plek waar meubelmakers, stoffeerders, schrijvers, filosofen, bricoleurs, product designers, restaurateurs, grafici – werkers en denkers – elkaar vinden in een materialisme met emotie. ONBETAALBAAR vertrekt vanuit de filosofie dat de waarde van objecten niet enkel economisch is, maar ook ecologisch, artistiek en emotioneel. Zij werken enerzijds met gerecupereerde materialen en geven ze een paspoort en een nieuw leven, maar bedenken ook oplossingen voor alledaagse praktische vragen, van kleine objecten tot ruimtelijke projecten.Zo nodigt ONBETAALBAAR mensen uit om na te denken over wat we wegwerpen, stil te staan bij het verhaal en de identiteit van een object. Vinders, denkers, makers, ontwerpers en kopers worden met elkaar verbonden; ecologie, economie, filosofie, design en liefde voor materialen met elkaar verenigd.

Woningcorporatie Rochdale bezit en beheert bijna 40.000 sociale huurwoningen naast ruim 5000 ruimtes zoals vrijesectorwoningen, winkels, bedrijfsruimten en studentenhuizen in Amsterdam en omstreken. Rochdale positioneert zich daarmee als corporatie voor de lagere inkomens en vindt het van groot belang niet alleen in stenen te investeren, maar ook in leefbaarheid. De stichting wil actief bewoners betrekken in stadsvernieuwingsprojecten zoals deze in Amsterdam Zuidoost.

CREDITS
concept
ONBETAALBAAR (BE)
productie Frascati Producties
in samenwerking met Rochdale
met dank aan De Brakke Grond en broedplaats Wijk 7


Partners


Producties


Made in Zuidoost: De Expo

ONBETAALBAAR (BE) / Frascati Producties

beeldende kunst
Meer Info

Made in Zuidoost: De Veiling der Dingen

ONBETAALBAAR (BE) / Frascati Producties

beeldende kunst
Meer Info

Stadslab#1 route A

Hanna Timmers, Makerscollectief Onbetaalbaar, Ilay den Boer en Zara Toksöz & Zola Can

Meer Info