DE ZAAK SHELL


 

DE ZAAK SHELL

Op vrijdag 30 november vond de aftrap van De zaak Shell plaats. Op zaterdag 21 september volgde De zaak Shell. Repetities voor de werkelijheid#2. Na een laatste 'repetitievoorstelling' komt in najaar 2020 alles samen in de eindvoorstelling De zaak Shell die aansluitend op tournee zal gaan.

Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit zijn een langdurige samenwerking aangegaan met Milieudefensie in het kader van een lopende rechtszaak tegen Shell. Milieudefensie klaagt de oliegigant aan voor klimaatverandering en eist dat deze stopt met zijn vervuilende activiteiten en de bedrijfsvoering radicaal aanpast. Voor deze unieke zaak, waar nog geen jurisprudentie voor bestaat, onderzoeken Nuyens en De Wit in een serie pre-enactments de uiteenlopende gezichtspunten en stemmen. Op deze manier betrekken zij burgers bij deze rechtszaak en verzamelen bewijsstukken en dilemma’s. De vraag die centraal staat is: Wie is er in dit klimaatdrama eigenlijk verantwoordelijk voor wat? Journalistiek onderzoek en theatrale verbeelding gaan hierbij hand in hand. In de komende periode volgen in aanloop naar de rechtszaak verschilende theatrale voorbeschouwingen waarbij steeds andere perspectieven worden gepresenteerd in de vorm van nieuwe toneelteksten en het gesprek daarover. Aan het einde van het onderzoekstraject zullen alle pleitredes en hoofdrolspelers in een theatrale setting samen worden gebracht.  

De Zaak Shell. Repetities voor de werkelijkheid#1 op vrijdag 30 november 2018 was de eerste in de serie waarmee theatermakers Anoek Nuyens & Rebekka de Wit de aanstaande rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell onder de aandacht brengen. Via theater laten ze ons kennis maken met de verschillende gezichtspunten in deze nu al geruchtmakende zaak. De twee eerste pleidooien werden geënsceneerd door Jaap Spijkers (De Stem van Shell) en Janneke Remmers (Monoloog voor een consument). Het aansluitende gesprek werd geleid door journalist en radiomaker Lex Bohlmeijer die ook de komende edities in deze rol betrokken zal blijven bij De Zaak Shell. Bohlmeijer sprak met met Freek Bersch (campagneleider Klimaatzaak Shell bij Milieudefensie), Laura Burgers (jurist en schrijver), Michel Schuurman (Directeur Politiek en Economie bij MVO Nederland), Vatan Hüzeir (socioloog, onderzoeker en activist) en Channa Samkalden (milieu-advocaat).

In de komende editie van De zaak Shell. Repetities voor de werkelijkheid aandacht voor de burgerbeweging, de overheid, toekomstige generaties vertolkt door onder meer Gijs van Scholten Asschat en Ariane Schluter. 

De Zaak Shell kan ook gevolgd worden via www.dezaakshell.nl

Anoek Nuyens & Rebekka de Wit / Frascati Producties / De Nwe Tijd i.s.m. Milieudefensie

Anoek Nuyens en Rebekka de Wit maken sociaal bewogen, documentair theater. Het gesprek dat zij starten, strekt zich uit over verschillende maatschappelijke domeinen en podia: van politiek tot wetenschap, van feit tot fictie, van theater tot krant en internet. Bij Frascati Producties ontwikkelden zij het theaterproject Tenzij je een beter plan hebt (2017) waarin op zoek gegaan werd naar een manier om ons een wereld te verbeelden waar de mens niet meer de maat der dingen is. De voorstelling mondde uit in Tenzij je een beter plan hebt: De Rechtszaak (2018) waarin de mogelijkheden om een rechtszaak aan te spannen om ons milieu te beschermen, werden onderzocht. De basis voor de samenwerking met Milieudefensie was gelegd.

Milieudefensie is een onafhankelijke milieuorganisatie die werkt aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Een van de campagnes die Milieudefensie voert is De Klimaatzaak tegen Shell. Volgens Mileudefensie is Shell verantwoordelijk voor een enorme uitstoot aan broeikasgassen: twee keer zoveel als heel Nederland bij elkaar. Daarom worden burgers opgeroepen zich aan te sluiten als mede-eiser in een echte rechtszaak tegen Shell.

CREDITS
concept en tekst
 Anoek Nuyens en Rebekka de Wit 
dramaturgie Freek Vielen 
spel #1 Jaap Spijkers, Janneke Remmers
spel #2 Gijs Scholten van Aschat, Ariane Schluter
organisatie gesprek #1 Evanne Nowak 
sprekers #1 Laura Burgers, Michel Schuurman, Vatan Hüzeir en Channa Samkalden
o.l.v. Lex Bohlmeijer
sprekers #2 Donald Pols, Albert Jan Kruiter o.l.v. Lex Bohlmeijer
foto Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Tom Bouman
productie Frascati Producties i.s.m. Milieudefensie 
coproductie De Nwe Tijd


Maker

Anoek Nuyens & Rebekka de Wit

Partners


Producties


De zaak shell. Repetities voor de werkelijkheid #2

Anoek Nuyens en Rebekka de Wit / Frascati Producties in coproductie met De Nwe Tijd en Milieudefensie

actualiteit
Meer Info

De zaak shell. Repetities voor de werkelijkheid #1

ANOEK NUYENS EN REBEKKA DE WIT / FRASCATI PRODUCTIES IN COPRODUCTIE MET DE NWE TIJD EN MILIEUDEFENSIE

theater
Meer Info

Tenzij je een beter plan hebt: De Rechtszaak

ANOEK NUYENS & REBEKKA DE WIT

theater
Meer Info