Van stadslab tot voorstellingenreeks


 
Home > De (on)vertelde Stad > Denken over de stad > Van stadslab tot voorstellingenreeks

Van stadslab tot voorstellingenreeks

De eerste kennismaking tussen Hanna en Rochdale was eind 2017 toen Frascati haar uitnodigde om zich als theatraal journalist te verdiepen in het werk van de woningcorporatie in de Lodewijk van Deysselbuurt. Ze ging een aantal weken mee op pad met medewerkers van Rochdale en haar bevindingen presenteerde ze in een performance tijdens Stadslab#1. Hoewel Rochdale dus een partner was in dit project, had Hanna volledige vrijheid, ook om kritiek van de bewoners, op hun verhuurder en op de staat van hun huizen, een podium te geven.

Voor Rochdale en Stadsdeel West schetste de solo een verhelderend beeld van de buurt dat bestond uit de belangen en verwachtingen van de mensen die er wonen en werken. De solo werd meerdere malen opgevoerd in een speciaal programma voor Rochdale medewerkers. Op haar website beschrijft Rochdale hoe naar aanleiding van deze voorstelling onderdelen van haar aanpak zelfs zijn bijgesteld.

In het kader van De (on)vertelde stad slaan Frascati en woningcorporatie Rochdale de handen ineen op verschillende plekken in Amsterdam. Sinds de eerste gesprekken in 2016 zijn er gezamenlijk een aantal dilemma’s geformuleerd en aandachtsgebieden gekozen als uitgangspunt voor de samenwerking. Een daarvan is de Lodewijk van Deysselbuurt in het hart van Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West. Deze buurt ondergaat – na jaren wachten – de komende tien jaar een grondige renovatie geleid door Rochdale, eigenaar van alle woningen.

Door het succes van Stadslab#1 ontstond het idee om Hanna een vierdelige theater-serie op deze locatie neer te laten zetten en ook dat plan is ondertussen wegens succes al weer verlengd. Voor Rochdale is Radio van Deyssel een nieuwe manier om met buurtbewoners in contact te komen. Of zoals de gebiedsregisseur het stelde: “De voorstellingenreeks geeft de bewoner een stem en de buurt een gezicht.