RADIO VAN DEYSSEL


 
Home > De (on)vertelde Stad > Projecten > RADIO VAN DEYSSEL

RADIO VAN DEYSSEL

In het kader van De (on)vertelde stad slaan Frascati en woningcorporatie Rochdale de komende jaren de handen ineen op verschillende plekken in Amsterdam. De soms complexe uitdagingen van een uitdijende stad in de 21ste eeuw en diverse grootstedelijke vraagstukken worden onderzocht. Centraal staan de vragen: wie woont in Amsterdam, hoe wonen we er en van wie is de stad eigenlijk?

Hanna Timmers in de Lodewijk van Deyssel
Dit keer wordt een stukje stad op de snijtafel gelegd: de Lodewijk van Deysselbuurt in het hart van Slotermeer, Nieuw-West. Deze buurt ondergaat de komende tien jaar een grondige renovatie geleid door Rochdale, eigenaar van alle woningen. Theatermaker Hanna Timmers volgt de plannen op de voet en ontrafelt stap voor stap de verhalen van de bewoners van de Lodewijk van Deyssel. Samen met social designer Luca van Slagmaat neemt ze haar intrek in de Lodewijk van Deysselstraat  en onderzoekt ze de buurt, de bewoners en de impact van de renovatieplannen. Het resultaat hiervan vertaalt Timmers vanaf september 2018 naar een vierdelige theaterserie op locatie: Radio van Deyssel. Wat zijn de onvertelde, misschien ongewenste verhalen achter de voordeuren, achter de twijfel en onzekerheid van een buurt in verandering?

Eerste onderzoek-solo
Het eerste gesprek met Rochdale is opgestart in het najaar van  2016. Tijdens een aantal ontmoetingen werden dilemma’s en uitdagingen geformuleerd.  Vervolgens ging dramaturg Vera Hoogstad in opdracht van Frascati op onderzoek uit. Ze sprak met diverse medewerkers op allerlei (bestuurs)lagen. Uit de informatie destilleerden we gezamenlijk enkele aandachtsgebieden als uitgangspunt voor de samenwerking tussen Frascati en Rochdale in de komende jaren. Een daarvan was de kwetsbare positie van de Lodewijk van Deysselbuurt.

Theatermaker Hanna Timmers die in de buurt bleek te wonen, ging in het najaar 2017 als theatraal journalist op pad met een aantal medewerkers van Rochdale. Haar bevindingen presenteerde ze in een performance tijdens Frascati Issues november 2017. Het was een oprecht en trefzeker portret van de Van Deyssel. Nadien heeft Timmers de solo o.a. getoond tijdens een congres Urban Planning van de HvA en een kennismakingsbijeenkomst van verschillende partners betrokken bij de aankomende renovatie van de Van Deyssel. Voor medewerkers van Rochdale en Stadsdeel West schetste de solo een verhelderend beeld van een buurt met wisselende belangen en verwachtingen van de mensen die er wonen en zij die er werken. In Radio van Deyssel bouwt zij voort op dit onderzoek, maar duikt ze dieper de buurt in om het perspectief van de bewoners centraal te stellen en hen aan het woord te laten.

Acteurs naast buurtbewoners
Nadrukkelijk balancerend tussen theaterdocumentaire en buurtsoap presenteren twee terugkerende personages, vertolkt door professionele acteurs, elke aflevering een nieuw thema. Ze werken voor elke editie samen met een nieuwe cast van buurtbewoners, Rochdale-medewerkers andere betrokkenen met het wel en wee in de buurt. Zodoende krijgt elke aflevering van Radio van Deyssel een uniek eigen karakter. Timmers’ tijdelijke radiostudio wordt zo een terugkerende ontmoetingsplaats waar zorgen, gemeenschapszin en persoonlijke verhalen op theatrale en kritische wijze een plek krijgen.

Deel 1 van Radio van Deyssel vindt plaats op 29 & 30 september 2018; deel 2 op 15 & 16 december 2018; deel 3 op 2 & 3 maart 2019; deel 4 op 25 & 16 mei 2019.

Hanna Timmers i.s.m. Rochdale

Hanna Timmers (1987) beheerst de kunst om binnen korte tijd met een grote groep mensen een authentiek en krachtig verhaal te vertellen. Ze studeerde in 2010 af als theaterdocent in Amsterdam en werkt sindsdien als docent en maker. De laatste jaren richt Timmers zich met name op het maken van theater in sociaal artistieke context. Momenteel werkt ze voor Theater na de Dam en Het Nationale Theater. Voor Frascati Issues Enfant Terribles maakte Timmers eerder de Rechtzaak tegen de Volwassenen.

Woningcorporatie Rochdale bezit en beheert bijna 40.000 sociale huurwoningen naast ruim 5000 ruimtes zoals vrije sectorwoningen, winkels, bedrijfsruimten en studentenhuizen in Amsterdam en omstreken. Rochdale positioneert zich daarmee als corporatie voor de lagere inkomens en vindt het van groot belang niet alleen in stenen te investeren, maar ook in leefbaarheid. De stichting wil actief bewoners betrekken in de stadsvernieuwingsprojecten zoals deze in de Lodewijk van Deyssel-buurt.


Maker

Hanna Timmers

Partners

Productie


za 15 & zo 16 december

Radio Van Deyssel 2 - Wat we vieren

Frascati Producties / Hanna Timmers

op locatie
Meer info