RADIO VAN DEYSSEL


 
Home > De (on)vertelde Stad > Projecten > RADIO VAN DEYSSEL

RADIO VAN DEYSSEL

Frascati Producties / Hanna Timmers / Rochdale

Het eerste deel van Radio van Deyssel was te zien op zaterdag 29 en zondag 30 september en ging over 'wonen in de Lodewijk van Deysselbuurt'. 'Wat we samen vieren' was heel toepasselijk het thema van het tweede deel dat vlak voor de feestdagen plaatvond, op 15 en 16 december. Deel drie, over werken en de ondernemers van de Van Deyssel, was te zien op 1, 2 & 3 maart 2019. Deel vier over de buurt vanuit het oogpunt van de dieren en al het groen van Nieuw-West speelde van 31 mei t/m zo 2 juni 2019. In de komende aflevering, 3, 4 en 6 oktober, gaan Hanna Tmmers en Luca van Slagmaat op zoek naar mensen die zich druk maken bij de bewonersvereniging, de voetbalclub en de VVE. Wie beslist graag wat er veranderen moet, spreekt graag mee wanneer er meegesproken mag worden en wie heeft dan het hoogste woord? Heeft het zin je stem te verheffen?  

In het kader van De (on)vertelde stad slaan Frascati en woningcorporatie Rochdale de komende jaren de handen ineen op verschillende plekken in Amsterdam. Sinds de eerste gesprekken in 2016 zijn er gezamenlijk een aantal dilemma’s geformuleerd en aandachtsgebieden gekozen als uitgangspunt voor de samenwerking. Een daarvan is de Lodewijk van Deysselbuurt in het hart van Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West. Deze buurt ondergaat – na jaren wachten – de komende tien jaar een grondige renovatie geleid door Rochdale, eigenaar van alle woningen hier.

Radio van Deyssel - Frascati Producties / Hanna Timmers from Frascati Video on Vimeo.

Van en voor de buurt
In de theaterserie Radio van Deyssel volgt theatermaker Hanna Timmers de ontwikkelingen op de voet. Samen met social designer Luca van Slagmaat nam ze in september 2018 haar intrek in de wijk op zoek naar de onvertelde verhalen achter de voordeuren, achter de twijfel en onzekerheid van een buurt in verandering. Vanuit het tot theater verbouwde winkelpand midden in de buurt maakt Timmers met en voor de buurtbewoners tot zomer 2019 vier voorstellingen. De vaste cast van twee professionele acteurs wordt per keer uitgebreid met buurtbewoners, Rochdale-medewerkers en andere betrokkenen. Nadrukkelijk balancerend tussen theaterdocumentaire en buurtsoap presenteren de twee acteurs als radiopresentatoren elke aflevering een nieuw thema. De gekozen vorm, een radio-uitzending, biedt de mogelijkheid de diversiteit van stemmen in de buurt naast elkaar te laten horen. Audio-opnames van gevoerde straatinterviews of gesprekken met buurtbewoners die niet in beeld willen komen, naast live-interviews en uitgespeelde scenes door de acteurs van de uiteenlopende gesprekken die Timmers en Van Slagmaat voeren. Tenslotte spelen buurtbewoners hun eigen verhaal.

Het theater als ontmoetingsplek
Voor Rochdale is Radio van Deyssel een nieuwe manier om met buurtbewoners in contact te komen. Zo ontstond een gesprek tussen buurmeisje Sultan en Rochdale naar aanleiding van haar scene in de voorstelling waarin ze vertelt over de status van haar huis en de handtekeningenactie die ze organiseerde. Haar huis wordt nu opgeknapt, nog voor de grote rennovatie van start gaat. Over de ambiguïteit hiervan schreef Timmers een treffende column voor Theatermaker (zie perskader op deze pagina: 'En daar staat plots niet alleen ons buurmeisje, maar ook de troef van de voorstelling voor me' ).

Meer dan een voorstelling
Gedurende het jaar zetten Timmers en Van Slagmaat diverse sociaal-artistieke interventies op. Zo stimuleren ze ontmoetingen, weken verhalen los en proberen ze ook buiten de voorstellingen om zichtbaar en positief aanwezig te zijn in de buurt. Ze werken sinds medio december samen met Bakkerij de Eenvoud van Peik Suyling. Elke donderdag staat zijn mobiele bakkerij bij Radio van Deyssel en worden tijdens het broodbakken verhalen uitgewisseld, ontmoetingen gecreëerd en verbindingen gelegd. Radio van Deyssel is dan ook meer dan de vier voorstellingen. Genesteld in de Lodewijk van Deysselstraat 91, is het minitheater Radio van Deyssel een terugkerende ontmoetingsplaats waar zorgen, gemeenschapszin en persoonlijke verhalen op theatrale en kritische wijze een plek krijgen.

Wat voorafging
De eerste kennismaking tussen Hanna Timmers en Rochdale was eind 2017 toen Frascati Timmers uitnodigde om als theatraal journalist zich te verdiepen in het werk van de woningcorporatie in de Lodewijk van Deysselbuurt. Ze ging een aantal weken mee op pad met medewerkers van Rochdale en leerde de buurt kennen door de ogen van de professionals die er werken. Haar bevindingen presenteerde ze in een performance tijdens Stadslab#1. Het was een oprecht en trefzeker portret van de Van Deyssel-buurt. Voor medewerkers van Rochdale en Stadsdeel West schetste de solo een verhelderend beeld van een buurt met wisselende belangen en verwachtingen van de mensen die er wonen en zij die er werken. Nadien heeft Timmers de solo onder meer getoond tijdens een congres Urban Planning van de HvA, een kennismakingsbijeenkomst van Rochdale voor betrokkenen bij de renovatie én een speciaal programma van en voor Rochdale waarbij de solo gebruikt werd de discussie te starten over mogelijke verbeteringen in de buurt. Rochdale beschrijft op hun website hoe er mede naar aanleiding van de solo onderdelen van hun aanpak bijgesteld zijn.

Lange lijnen
In Radio van Deyssel bouwt Timmers voort op dit eerste onderzoek, maar duikt ze dieper de buurt in om het perspectief van de bewoners centraal te stellen en hen aan het woord te laten. Hiervoor zijn lange lijnen noodzakelijk: om echt contact te krijgen en iets op te bouwen in de buurt. Dit eerste jaar beslaat het project de vier voorstellingen omlijst met de interventies. Het vervolgtraject van het theater Radio van Deyssel als ontmoetingsplek in de buurt is momenteel in de maak. Timmers zet vanaf september 2019 haar voorstellingenreeks voort. Daarnaast onderzoekt Frascati mogelijke samenwerkingspartners voor een verdere verankering in de buurt. Gezamenlijk kijken we welke activiteiten en artistieke interventies plaats kunnen vinden in het pand, hoe verschillende onderzoeken naar wonen, integratie en gebiedsontwikkeling gekoppeld aan theater in het minitheater Radio van Deyssel een plek vinden.

 

Hanna Timmers i.s.m. Rochdale

Hanna Timmers beheerst de kunst om binnen korte tijd met grote groepen mensen een authentiek en krachtig verhaal te vertellen. Ze studeerde in 2010 af als theaterdocent in Amsterdam en werkt sindsdien als docent en maker. De laatste jaren richt Timmers zich met name op het maken van theater in sociaal artistieke context. Momenteel werkt ze voor Theater Na de Dam en Het Nationale Theater. Voor Frascati Issues Enfant Terribles maakte Timmers eerder De Rechtszaak tegen de volwassenen.

Woningcorporatie Rochdale bezit en beheert bijna 40.000 sociale huurwoningen naast ruim 5000 ruimtes zoals: vrijesectorwoningen, winkels, bedrijfsruimten en studentenhuizen in Amsterdam en omstreken. Rochdale positioneert zich daarmee als corporatie voor de lagere inkomens en vindt het van groot belang niet alleen in stenen te investeren, maar ook in leefbaarheid. De corporatie wil actief bewoners betrekken in de stadsvernieuwingsprojecten zoals deze in de Lodewijk van Deyssel-buurt.

CREDITS
regie Hanna Timmers 
social design Luca van Slagmaat 
spel Ellik Bargai & Sam Ghilane, iedere aflevering met andere buurtbewoners
techniek Tom Brinkkemper
productie Saskia Reynolds 
met dank aan o.a. Rochdale, Van Eesterenmuseum, Cascoland, Bakkerij de eenvoud en alle geïnterviewde buurtbewoners


Maker

Hanna Timmers

Partners


Producties


do 03 t/m zo 06 oktober

Radio van Deyssel #5: Laat zich horen

Hanna Timmers / Frascati Producties / Rochdale

theater
Tickets

Radio van Deyssel #4: Naar buiten!

Frascati Producties / Hanna Timmers / Rochdale

theater
Meer Info

Radio van Deyssel #3 De Van Deyssel werkt

Frascati Producties / Hanna Timmers

theater
Meer Info

Radio van Deyssel #2 Wat we vieren

Frascati Producties / Hanna Timmers

op locatie
Meer Info

Radio van Deyssel #1 Wonen in de Van Deyssel

Frascati Producties / Hanna Timmers

Meer Info

Stadslab#1 route A

Hanna Timmers, Makerscollectief Onbetaalbaar, Ilay den Boer en Zara Toksöz & Zola Can

Meer Info