Queens

Queens

Dood Paard

theater

Over

Manja Topper en Joachim Robbrecht als historisch koninginnen-duo.

Elizabeth I en Maria Stuart – twee sterke vrouwen, verbonden door hun familieband, koninklijke afkomst en rivaliteit. De een de gevangene van de ander. Wantrouwen, religieuze tweedracht en ongelijke machtsposities domineren hun verhouding. Tegelijk zijn ze hecht verbonden en begrijpen elkaar als geen ander. In dit krachtenveld opereert hun beider kamenier, een personage dat dienstbaarheid koppelt aan een stille machtspositie. Met haar scherp inzicht en meedogenloze welsprekendheid brengt zij de statische verhouding tussen de vorstin en haar gevangene in beweging. Tot het jarenlang opgeschorte vonnis alsnog wordt voltrokken. Queens is een fonkelnieuwe tekst van Rob de Graaf over een strijd met enkel verliezers.

‘Waardevol, scherpzinnig en intens. Het is theater dat ertoe doet, zonder opzichtig actueel te zijn' ***** – De Volkskrant over Freetown

tekst Rob de Graaf spel Manja Topper, Joachim Robbrecht & Janneke Remmers kostuums Bas Kosters pruiken John Gravemaker met dank aan Pepa Canel

 

 

 

Makers

Dood Paard staat garant voor een autonome mentaliteit en een open houding van de spelers naar het publiek. Soms lijkt de grens tussen een toneelrol en zijn vertolker te vervagen. Al bijna twintig jaar overleven de acteurs zonder dat er een regisseur aan te pas komt. Of ze nu een bestaand stuk aanvatten of een splinternieuwe eigen tekst, altijd gaat het erom: hoe staan wij in het hier en nu? Iedere handeling, iedere uitgesproken zin is bedoeld om de eigen geest te scherpen. En daarmee die van de toeschouwer.

Frascati en Dood Paard kennen sinds jaar en dag een sterke verwantschap, een band die in 2013 bekrachtigd is met de intrek van Dood Paard in de gebouwen van Frascati.

 

Pers

 

Video

Queens trailer

Beeld