Financiers

FINANCIERS
Frascati bedankt zijn subsidiënten, zijn sponsors, de fondsen & donateurs die ons met een bijdrage steunen. Hartelijk dank.

 

Logo Gemeente Amsterdam

 

Frascati maakt als productiehuis podiumkunsten met grootstedelijk podium onderdeel uit van het gemeentelijk Kunstenplan 2017-2020.(A-BIS)

 

 

Frascati maakt als productiehuis onderdeel uit van de landelijke basisinfrastructuur (BIS)

 

 

Frascati maakt onderdeel uit van de SRP-regeling.

Logo Ammodo

 

Ammodo ondersteunt het programma Fraslab (de eerste proeves van beginnende makers)

 
 
 
 
 
Logo VSBfonds

Onder de noemer In Close Dialogue ondersteunt het VSBfonds meerdere producties van een nieuwe generatie podiumkunstenaars, die de dialoog met hun publiek als onlosmakelijk onderdeel zien van de artistieke werking.

 

De Bank Giro Loterij ondersteunt via Stichting DOEN de inhoudelijke theatrale debatprogramma's Frascati Issues, waarin we het onderzoek naar nieuwe vormen van samenleven centraal stellen.

Logo Stichting Melanie Financiële bijdrage aan talentontwikkeling.