Financiers

FINANCIERS
Frascati bedankt zijn subsidiënten, zijn sponsors, de fondsen & donateurs die ons met een bijdrage steunen. Hartelijk dank.

 

Logo Gemeente Amsterdam

Frascati maakt als productiehuis podiumkunsten met grootstedelijk podium onderdeel uit van het gemeentelijk Kunstenplan 2013- 2016.

Frascati maakt onderdeel uit van de SRP-regeling en de nieuwe makers regeling met de makers Maren Bjørseth en Davy Pieters.

Logo Ammodo

Ammodo ondersteunt de activiteiten Fraslab (de eerste proeves van beginnende makers)- en Frascatisessies (reflecterende ontmoetingen met gerenommeerde podiumkunstenaars).

Logo VSBfonds

Onder de noemer In Close Dialogue ondersteunt het VSBfonds meerdere producties van een nieuwe generatie podiumkunstenaars, die de dialoog met hun publiek als onlosmakelijk onderdeel zien van de artistieke werking.

Logo stichting doen

Stichting DOEN ondersteunt de inhoudelijke theatrale debatprogramma’s Frascati Issues, waarin we het onderzoek naar nieuwe vormen van samenleven centraal stellen.

Logo Hof van Europa

Binnen een Europees samenwerkingsverband met negen andere theaters produceren we voorstellingen en thematische programma’s rond brandende Europese kwesties.

Logo Stichting Melanie

Financiële bijdrage aan talentontwikkeling.

Logo Janvino stichting

Financiële bijdrage aan talentontwikkeling