ANBI

Stichting Gasthuis Frascati
Nes 63
1012 KD Amsterdam

De stichting stelt zich tot doel zonder winstoogmerk:
a. het exploiteren en/of beheren van theaters;
b. het presenteren, produceren en/of begeleiden van niet-commerciële theaterprojecten in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van Stichting Gasthuis Frascati ontvangt geen vergoeding voor zijn bestuurswerk.

KvK  41197415
RSIN  fiscaalnummer 0030.24.477
IBAN NL59 INGB 0005 0194 84
BIC INGBNL2A

Het beleidsplan en de jaarstukken bevatten gedetailleerde informatie over de activiteiten, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de financiële verantwoording.

Zie hiertoe het Beleidsplan/Jaarstukken.