RULEtm

RULEtm

Emke Idema

theater

Over

RULETM is een grensoverschrijdend spel over gastvrijheid, waarin de bezoeker centraal staat. Het maakt wereldproblemen tastbaar, stelt belangrijke politieke issues ter discussie, maar rammelt ook aan persoonlijke grenzen. Wanneer laat je een onbekende man je huis binnen? Wat doe je als logerende vrienden jouw huisregels proberen te veranderen? En hoe handel je als je verantwoordelijk bent voor de uitzetting van een gezin?

RULETM is een performance op het snijvlak van theater, sociologie en gaming. Een ideeenspeeltuin, een miniatuursamenleving, een speelse theaterervaring waarin de ideeen van de meerderheid tellen. Bijna een jaar na de premiere, en na een tournee door Nederland, is de voorstelling RULETM nog twee avonden terug in theater Frascati in Amsterdam. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De performance ontwikkelde zich verder, en belangrijker nog, al die verschillende speelbeurten leverden veel nieuw materiaal en nieuwe gedachten op. 

uit de pers: 'Een razend knap scenario' -Het Parool  "een oerspannend spel dat het waard is om door iedereen gespeeld te worden"- Cutting Edge

idee en uitwerking Emke Idema zakelijke leiding Kathleen Treier dramaturgie Nienke Scholts vormgeving Joris van Oosterwijk artistiek advies Dirk Verstockt productie Stichting STRANGER coproductie Frascati Producties (Amsterdam), Grand Theatre (Groningen) met steun van  DasArts, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten, SNS Reaal Fonds, Stichting DOEN, Stichting Dioraphte, VSB fonds

Makers

Emke Idema (Nederland,1980) maakt theaterwerken die fungeren als platform, ideeënspeeltuin of maatschappelijk laboratorium voor het publiek. Haar laatste werken bevinden zich op het snijvlak van theater, beeldende kunst, sociologie en gaming.

Emke studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de RuG, performance aan de Toneelacademie Maastricht en rondde de postdoctorale theateropleiding DasArts af. Stranger (2012) was de eerste van een serie theatrale spellen, waarbij de toeschouwers op speelse wijze werden geconfronteerd met hun eigen (en andermans) vooroordelen. Het was een onderzoekend bordspel dat de spanning tussen onze sociale normen, vooroordelen en onze intuïtie trachtte bloot te leggen.

Hierna volgde RULETM (2013) waarmee Emke tijdens Cement Festival in Den Bosch de Dioraphte Stimuleringsprijs won. Opnieuw creëerde Emke een theatrale ervaring, een ontmoetingsplek, een politieke speeltuin, een miniatuursamenleving. Ditmaal over de vraag hoe we ons verhouden tot het onoverzichtelijk grote, maar urgente probleem van de ‘asielzoekers’.

Emke is daarnaast betrokken bij het Transitiebureau (dat zich buigt over de vraag wat de rol is – of zou moeten zijn – van kunst in onze samenleving). In 2016 maakt Emke Idema bij Frascati Producties een nieuw ‘creative community game’ over competitie.

 

 

Pers